Haai (doornhaai, zeepaling)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Haai (doornhaai, zeepaling)

Meerdere soorten
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Deense zegens

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Veel haaiensoorten staan op de rode lijst van bedreigde soorten van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
als kwetsbaar of bedreigd. Van de meeste soorten vertoont het aantal aanlandingen in de Noordzee sinds 1970 een dalende lijn. Haaien worden wereldwijd overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Haaien zijn gevoelig voor visserijdruk. Ze groeien namelijk langzaam, hebben een lage vruchtbaarheid en worden pas laat geslachtsrijp. Haaien kunnen erg oud worden, sommige soorten wel 40 jaar. Ze zijn extra gevoelig tijdens de paaiperiode, want dan scholen ze samen.

Haaien worden gevangen als bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
bij vrijwel alle visserijmethoden, maar voornamelijk bij longlinevisserij. Het op grote schaal wegnemen van toppredatorstoppredators:
Een toppredator of apexpredator is een predator aan de top van de voedselpiramide en wordt door geen ander dier gegeten. De haai is een goed voorbeeld.
uit de voedselketenvoedselketen:
een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen
heeft hoogstwaarschijnlijk impact op het ecosysteem, al is hier bij haaien weinig over bekend.

In de EU is het afsnijden van haaienvinnen sinds 2003 verboden. De regel is echter makkelijk te ontduiken. De Europese Commissie heeft een haaienactieplan opgesteld met maatregelen om haaien beter te beschermen. De internationale visserijmanagementorganisaties erkennen het probleem van haaienbijvangsten, maar nemen nog nauwelijks maatregelen. Volgens ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen
moet de visserij op onder andere doornhaai worden gestopt.

Algemeen

Haai (doornhaai, zeepaling)

In de Noordzee komen vooral kleine soorten haaien voor, zoals de doornhaai en de hondshaai. De doornhaai kan een lengte bereiken van 150 centimeter en een maximum leeftijd van maar liefst 75 jaar. De soort is grijs met witte vlekken en heeft een forse stekel voor zijn beide rugvinnen. Haaien hebben een skelet van kraakbeen.