Griet

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Griet

Scophthalmus rhombus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Pulskor

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is te weinig bekend over deze soort om betrouwbare bestandsschattingen te doen, maar het aantal grieten in de Noordzee lijkt toe te nemen. Omdat griet voornamelijk wordt bijgevangen in de pulskorvisserij op schol en tong, wordt de aanvoer van griet in principe bepaald door de activiteit van deze vloot. Vanwege de hoge marktwaarde en het ontbreken van een minimum aanvoermaat, wordt griet vrijwel niet teruggegooid.

Een pulskorpulskor:
een experimentele boomkormethode waarbij de wekkerkettingen vervangen zijn door draden die lichte stroomstoten afgeven
is een selectievere methode om platvis te vangen dan de traditionele boomkor, maar bijvangsten zijn nog steeds hoog en er wordt veel vis teruggegooid. De overlevingskans van deze is klein. Een pulskor heeft minder zware effecten op de zeebodem, dan een boomkor. Het effect van elektrische pulsen op gevoelige soorten, zoals roggen, is echter niet volledig bekend.

Er is geen Europees beheerplan voor griet en er zijn geen beheerdoelstellingen geformuleerd. Er is wel aan gezamenlijke vangstlimiet voor griet en tarbot. Dit beheerinstrument is echter niet geschikt om de visserijdruk op bijvangstsoorten te reguleren, omdat het kan leiden tot teruggooien van marktwaardige vis.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Griet

Scophthalmus rhombus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is te weinig bekend over deze soort om betrouwbare [bestandsschattingen bestandsschatting] te doen, maar het aantal grieten in de Noordzee lijkt toe te nemen. Omdat griet voornamelijk wordt bijgevangen in de [boomkorvisserij boomkor] op schol en tong, wordt de aanvoer van griet in principe bepaald door de activiteit van deze vloot. Hoewel de [visserij-inspanning visserijdrukvisserij-inspanning] van de boomkorvloot met meer dan de helft is afgenomen, blijven de aanvoercijfers van griet sinds 1998 stabiel. Dit suggereert dat het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
toeneemt. Vanwege de hoge marktwaarde en het ontbreken van een minimum [aanvoermaat aanlandingsmaat], wordt griet vrijwel niet teruggegooid.

Bij deze boomkorvisserij gaat gemiddeld de helft van de vangst weer overboord, meestal dood. Dit komt omdat de vangstregels zijn afgestemd op de doelsoort tong. Voor tong is een kleinere maaswijdtemaaswijdte:
eigenschap van een net: de afstand tussen twee draden
toegestaan, waardoor veel ondermaatse schol en andere soorten worden bijgevangen. Deze vismethode tast bovendien de bodem en het bodemleven aan. Intensief vissen met boomkor leidt op lange termijn tot verandering van de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

Er is geen Europees beheerplan voor griet en er zijn geen beheerdoelstellingen geformuleerd. Er is wel aan gezamenlijke vangstlimietvangstlimiet:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die mag worden gevangen per land, per jaar.
voor griet en tarbot. Dit beheerinstrument is echter niet geschikt om de [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] op bijvangstsoorten te reguleren, omdat het kan leiden tot teruggooien van marktwaardige vis.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

 

Griet

Griet is een platvis. Hij heeft voorkeur voor ondiep water (5 – 50 m) en zanderige bodems, vaak in de kustwateren. Griet komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf de Lofoten tot aan Noord-Marokko. Ook in de Oostzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komt griet voor. Griet is nauw verwant aan de tarbot, maar is kleiner en slanker van vorm.  Griet wordt maximaal 75 cm lang met een gewicht van 7 kilo.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.