Grauwe poon (bijvangst)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Grauwe poon (bijvangst)

Eutrigla gurnardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Schotse zegens/flyshoot

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Poon wordt actief bevist met een [Schotse zegen schotse-zegen], ook bekend als [flyshooter flyshooting]. Dit is een selectieve methode, met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
van [ondermaatse vis ondermaatse-vis]. Onderzoek naar de flyshootvisserij laat echter zien dat de bijvangst en teruggooi van ongewenste soorten, zoals haaien en roggen, behoorlijk kan zijn, afhankelijk is van o.a. het visgebied en het seizoen.

Ondanks dat de poonvisserij steeds populairder wordt, is de vangst van poon niet gereguleerd. Van poon ontbreken betrouwbare vangstgegevens, waardoor niet bekend is hoe groot het poonbestand is. Toch wordt poon waarschijnlijk niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
: er wordt nog weinig gericht op gevist en vangsten zijn beperkt. De soort wordt indirect gecontroleerd door vangstbeperkingen in de visserijen waarbij poon wordt bijgevangen (zoals de platvisvisserij).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Grauwe poon (bijvangst)

Eutrigla gurnardus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

Uitleg beoordeling

Grauwe (grijze) poon wordt meestal gevangen als bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
in de [bodemsleepnetvisserij bodemsleepnet]. Bij deze vangstmethode wordt er veel bijgevangen, vooral jonge [ondermaatse vis ondermaatse-vis]. Bij het vissen met sleepnetten is sprake van [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en directe verstoring van het bodemleven.

Ondanks dat de (rode) poonvisserij steeds populairder wordt, is de vangst van poon niet gereguleerd. Van poon ontbreken betrouwbare vangstgegevens, waardoor niet bekend is hoe groot het poonbestand is. Toch wordt poon waarschijnlijk niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
: er wordt weinig gericht op gevist en vangsten zijn beperkt. De soort wordt indirect gecontroleerd door [vangstbeperkingen vangstbeperking] in de visserijen waarbij poon wordt bijgevangen (zoals in de platvisvisserij).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Algemeen

Poon

In de Noordzee en Het Kanaal komen drie soorten poon voor: de rode poon, de grauwe poon en de Engelse poon. De drie soorten komen in de Nederlandse markt gemengd voor, maar rode poon is de meest verkochte soort, terwijl de grauwe poon de meest voorkomende poonsoort is in de Noordzee, maar deze is nauwelijks van commercieel belang. In de zomer komt deze vis in enorme aantallen voor in de ondiepe wateren van de zuidelijke Noordzee. Daar wordt deze vis bijgevangen in de visserij op schol en tong, en staat dan ook in de VISwijzer aangemerkt als bijvangst. Engelse poon komt vooral voor langs de Engelse en Ierse kust en is zeldzaam langs de Nederlandse kust.

Grauwe poon (bijvangst)

Grauwe poon is de meest voorkomende poonsoort in de Noordzee, maar deze is nauwelijks van commercieel belang. De vissen hebben vleugelvormige borstvinnen en drie losse, beweeglijke vinstralen waarmee ze over de bodem kunnen “lopen”. In de zomer komt deze vis in enorme aantallen voor in de ondiepe wateren van de zuidelijke Noordzee. Daar wordt deze vis bijgevangen in de visserij op schol en tong. De grauwe poon is gemiddeld 30 cm lang maar kan tot 60 cm lang en 0.95 kg zwaar worden

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.