Hollandse (Noordzee, grijze) garnaal

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Hollandse (Noordzee, grijze) garnaal

Crangon crangon
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten, Boomkorren

Uitleg beoordeling

De Noordzeevisserij op grijze of Hollandse garnaal van de Deense, Duitse en Nederlandse vissers heeft in december 2017 het MSC certificaat behaald. Het gaat om de vangst van 440 kotters, meer dan 80% van de totale garnalenvangst in de Noordzee. De grijze garnaal wordt voornamelijk gevangen met een boomkortuig. Deze vangstmethode is niet onomstreden. In deze visserij worden aanzienlijke bijvangsten van met name ondermaatse jonge platvis, maar ook van niet-commerciële vissoorten, krabben, en andere ongewervelde dieren gevangen. Door de overheden is geen vangstquotum vastgesteld. Daarom zijn de vissers zelf beperkende maatregelen overeengekomen. Daarnaast gaan ze hun bijvangsten verminderen en kwetsbare gebieden op de Noordzee ontzien.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Hollandse (Noordzee, grijze) garnaal

Crangon crangon
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Sleepnetten, Boomkorren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De grijze of Hollandse garnaal wordt gevangen met een bodemsleepnet. Bij deze vangstmethode zijn er aanzienlijke bijvangsten van met name [ondermaatse ondermaatse-vis] jonge platvis, maar ook van niet-commerciële vissoorten, krabben, en andere ongewervelde dieren. Vooral de bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van jonge platvis wordt gezien als een probleem.

De grijze garnaal is een belangrijke schakel in de voedselketenvoedselketen:
Een reeks levende wezens die elkaar opeten.
en dient als voedselbron voor veel andere soorten (o.a. kabeljauw en wijting). Wat het effect is op deze soorten van het op grote schaal wegvissen van garnalen is onduidelijk.

Op dit moment is nog maar een klein deel van de vissers (ongeveer 20%) niet MSC-gecertificeerd. De grijze garnaal is goed bestand tegen een hoge [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning], maar goed beheer is nodig om de bijvangst en negatieve effecten op de zeebodem te verminderen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Algemeen

Garnalen

Garnalen vallen onder de schaaldieren. Ze hebben ogen op lange stengels, een lang gespierd achterlijf, voelsprieten en dunne poten. Garnalen komen voor in alle wateren. Langs de kust, in rivieren, meren en in de diepzee. Er zijn meerdere soorten garnalen op de Nederlandse markt te koop. De wilde garnalen uit koude gebieden zoals de Nederlandse en Noorse zijn vaak wat kleiner. Grote garnalen die vaak als gamba’s worden verkocht, zijn meestal geïmporteerd uit tropische gebieden, waar ze gekweekt worden.

Hollandse (Noordzee, grijze) garnaal

De grijze garnaal, is een kleine koudwatergarnaal met een gemiddelde lengte van 3-5 cm die in vrijwel alle Europese kustwateren met een zanderige tot slibberige bodem voorkomt. ’s Nachts is de garnaal actief en wordt er gefoerageerd. Overdag graaft het dier zich in. De grijze garnaal groeit erg snel en kan al met vier maanden geslachtsrijp zijn. De grijze garnaal behoort tot de top drie belangrijkste commerciële Noordzee soorten. De garnalenvisserij concentreert zich in de Waddenzee en langs de kust van België,  Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken. Garnalen worden aan boord uitgesorteerd en gekookt en met de hand gepeld in Marokko. Machinaal pellen op grote schaal is nog niet mogelijk.

Vis in het seizoen 

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.