Forel (regenboog- zalm-)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem (Kweek), Vijverteelt (Kweek), Kooien (Kweek)

Uitleg beoordeling

Het grootste gedeelte van de forellen wordt gekweekt in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
, gesloten systemen en in kooien in de rivier. Een klein deel wordt gekweekt in kooien op zee, dit aandeel groeit. Het gehalte aan vismeel en visolie in het voer is vrij hoog waardoor meer dan 2 kilo wilde vis nodig is om 1 kilo forel te laten groeien. Het voer zelf is vaak ook niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Sinds 2014 is ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis
forel beschikbaar. Het keurmerk zorgt er niet alleen voor dat het voer wordt verduurzaamd maar ook dat er maatregelingen worden getroffen om de negatieve milieueffecten te verminderen waaronder ontsnappingen, onverantwoord gebruik van medicijnen en chemicaliën, en [eutrofiëring eutrofiering] van het omgevingswater. Deze maatregelen worden gehandhaafd door strenge onafhankelijke controles waaraan de kwekerijen onderhevig zijn. ASC forel is dus forel die op een verantwoorde manier wordt geproduceerd met respect voor de omgeving en de maatschappij.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsystemen biologisch, Vijverteelt biologisch

Uitleg beoordeling

Forel heeft veel wilde vis nodig om te kunnen groeien en het is om die reden belangrijk dat het voer van een duurzame bron komt. Dit is het geval bij biologische vis. Bij de kweek van biologische forel wordt tevens aandacht geschonken aan het welzijn van de vis (bijv. ruimte en dodingsmethode) en het gebruik van medicijnen. Biologische forel krijgt daarnaast gegarandeerd geen genetisch gemodificeerde bestanddelen in het voer.

Biologsche forel wordt gekweekt in systemen in de openlucht zoals vijvers, doorstroomsystemen en kooien. De vissen hebben meer ruimte om te zwemmen tov de niet-biologische vis. De negatieve effecten op de omgeving moeten worden beperkt. Het gebruik van medicijnen is beperkt, antibiotica en hormonen zijn verboden. Daarnaast worden de dieren ook op een diervriendelijke wijze gedood.

Er bestaan een aantal keurmerken voor biologische forel in Europa. De bekenste zijn het Duitse ‘Naturland’ en het Engelse ‘Soil-association’. Keurmerken en vis die voldoen aan de Europese norm van biologische vis, kan men herkennen aan het Europese biologische teken.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Nederland

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsystemen met afvalwaterzuivering, Recirculatiesysteem (Kweek)

Uitleg beoordeling

De regenboogforel behoort van origine niet in de Europese wateren maar is vroeger veel uitgezet voor de sportvisserij. Het voordeel van het telen van forel in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden
of in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
met afvalzuivering, is dat een aantal mogelijke negatieve effecten op de omgeving effectief worden beperkt. Bijvoorbeeld ontsnappingen, [eutrofiëring eutrofiering] van het omgevingswater en het risico op de verspreiding van ziekten en parasieten naar vissen in het directe ecosysteem.
Helaas is het gehalte aan vismeel en visolie in het voer vrij hoog. Er is meer dan 2 kilo wilde vis nodig om 1 kilo forel te laten groeien. Het voer is vaak ook niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Scandinavië

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De regenboogforel behoort van origine niet in de Europese wateren maar is vroeger veel uitgezet voor de sportvisserij. Forel is een geliefd gerecht, helaas is het gehalte aan vismeel en visolie in het voer voor forel vrij hoog waardoor meer dan 2 kilo wilde vis nodig is om 1 kilo forel te laten groeien.
Aangezien forel veel voer nodig heeft, produceert de forel ook veel mest.

Zonder goede maatregelingen, kan de kweek van forel een grote impact hebben op de directe omgeving vanwege de ontsnappingen, onverantwoorde gebruik van medicijnen en chemicaliën en overbemesting van het omgevingswater met afvalstoffen uit de kweek. Dit probleem is het grootst bij de kweek in kooien in zee omdat die in open verbinding staan met de omgeving. Ziektes komen veel voor in de forellenkweek. Hierdoor is het gebruik van medicijnen en chemicaliën hoog. Het diervriendelijk doden van forel is nog niet de standaard.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsystemen zonder afvalwaterzuivering, Vijverteelt (Kweek)

Uitleg beoordeling

De regenboogforel behoort van origine niet in de Europese wateren maar is vroeger veel uitgezet voor de sportvisserij. Forel is een geliefd gerecht, helaas is het gehalte aan vismeel en visolie in het voer voor forel vrij hoog waardoor meer dan 2 kilo wilde vis nodig is om 1 kilo forel te laten groeien.
Aangezien forel veel voer nodig heeft, produceert de forel ook veel mest. Het voordeel van het telen van forel in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
mét afvalzuivering, is dat negatieve effecten op de omgeving effectief kunnen worden beperkt zoals ontsnappingen en het risico op verspreiding van ziekten en parasieten. Echter, als er geen effectieve afvalwaterzuivering plaatsvindt, komt de mest direct in het omgevingswater terecht en leidt dit tot schadelijke [eutrofiëring eutrofiering] van het ecosysteem.

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Turkije

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem (Kweek)

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De regenboogforel komt van origine niet in Turkije voor. Forel heeft veel water nodig en zonder goede regulering, onttrekt het kweken van forel te veel water uit zijn omgeving. Forel heeft ook veel voer nodig om te groeien en produceert veel mest. Zonder goede maatregelingen, kan de kweek van forel een grote impact hebben op de directe omgeving vanwege de ontsnappingen, het onttrekken van te veel water aan de omgeving, lozing van afvalwater en het onverantwoorde gebruik van medicijnen en chemicaliën. Bij doorstroomsystemen is het belangrijk dat het afvalwater wordt gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit gebeurt op de meeste kwekerijen maar nog niet overal. Ziektes komen veel voor in de forellenkweek. Hierdoor is het gebruik van medicijnen en chemicaliën hoog, alhoewel dit steeds beter wordt gecontroleerd. In Turkije is het diervriendelijk doden van forel nog niet de standaard.

De wetgeving voor kweek van forel in Turkije is de laatste jaren verbeterd maar nog niet zo streng als in Europa en daarom nog niet effectief genoeg om de mogelijk schadelijke effecten op het ecosysteem te vermijden. Om zeker te weten dat forel duurzaam is geproduceerd kan men het beste forel met een keurmerk kiezen.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Algemeen

Forel (regenboog- zalm-)

De forel (O. mykiss) is familie van de Pacifische zalmen en kan wel 115 cm lang worden. Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied is het zuidwesten van Canada en het noordwesten van de VS. Sommige forelpopulaties zijn anadroom; ze worden geboren in de rivier en trekken vervolgens naar zee om later weer terug naar de rivier te keren. Omdat forel veel wordt gekweekt en uitgezet voor de hengelsport komt hij over de hele wereld voor.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.