Regenboogforel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Regenboogforel

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem, Vijverteelt, Kooien

Uitleg beoordeling

Het grootste gedeelte van de forellen wordt gekweekt in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
, gesloten systemen en in kooien in de rivier. Een klein deel wordt gekweekt in kooien op zee, dit aandeel groeit. Het gehalte aan vismeel en visolie in het voer is vrij hoog waardoor meer dan 2 kilo wilde vis nodig is om 1 kilo forel te laten groeien. Het voer zelf is vaak ook niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Sinds 2014 is ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis
forel beschikbaar. Het keurmerk zorgt er niet alleen voor dat het voer wordt verduurzaamd maar ook dat er maatregelingen worden getroffen om de negatieve milieueffecten te verminderen waaronder ontsnappingen, onverantwoord gebruik van medicijnen en chemicaliën, en [eutrofiëring eutrofiering] van het omgevingswater. Deze maatregelen worden gehandhaafd door strenge onafhankelijke controles waaraan de kwekerijen onderhevig zijn. ASC forel is dus forel die op een verantwoorde manier wordt geproduceerd met respect voor de omgeving en de maatschappij.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Regenboogforel

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Nederland

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsystemen met afvalwaterzuivering, Recirculatiesysteem

Uitleg beoordeling

De regenboogforel behoort van origine niet in de Europese wateren maar is vroeger veel uitgezet voor de sportvisserij. Het voordeel van het telen van forel in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden
of in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
met afvalzuivering, is dat een aantal mogelijke negatieve effecten op de omgeving effectief worden beperkt. Bijvoorbeeld ontsnappingen, [eutrofiëring eutrofiering] van het omgevingswater en het risico op de verspreiding van ziekten en parasieten naar vissen in het directe ecosysteem.
Helaas is het gehalte aan vismeel en visolie in het voer vrij hoog. Er is meer dan 2 kilo wilde vis nodig om 1 kilo forel te laten groeien. Het voer is vaak ook niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Regenboogforel

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Scandinavië

Kweek- / Vangstmethode

Kooien

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De regenboogforel behoort van origine niet in de Europese wateren maar is vroeger veel uitgezet voor de sportvisserij. Forel is een geliefd gerecht, helaas is het gehalte aan vismeel en visolie in het voer voor forel vrij hoog waardoor meer dan 2 kilo wilde vis nodig is om 1 kilo forel te laten groeien.
Aangezien forel veel voer nodig heeft, produceert de forel ook veel mest.

Zonder goede maatregelingen, kan de kweek van forel een grote impact hebben op de directe omgeving vanwege de ontsnappingen, onverantwoorde gebruik van medicijnen en chemicaliën en overbemesting van het omgevingswater met afvalstoffen uit de kweek. Dit probleem is het grootst bij de kweek in kooien in zee omdat die in open verbinding staan met de omgeving. Ziektes komen veel voor in de forellenkweek. Hierdoor is het gebruik van medicijnen en chemicaliën hoog. Het diervriendelijk doden van forel is nog niet de standaard.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Regenboogforel

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsystemen zonder afvalwaterzuivering, Vijverteelt

Uitleg beoordeling

De regenboogforel behoort van origine niet in de Europese wateren maar is vroeger veel uitgezet voor de sportvisserij. Forel is een geliefd gerecht, helaas is het gehalte aan vismeel en visolie in het voer voor forel vrij hoog waardoor meer dan 2 kilo wilde vis nodig is om 1 kilo forel te laten groeien.
Aangezien forel veel voer nodig heeft, produceert de forel ook veel mest. Het voordeel van het telen van forel in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
mét afvalzuivering, is dat negatieve effecten op de omgeving effectief kunnen worden beperkt zoals ontsnappingen en het risico op verspreiding van ziekten en parasieten. Echter, als er geen effectieve afvalwaterzuivering plaatsvindt, komt de mest direct in het omgevingswater terecht en leidt dit tot schadelijke [eutrofiëring eutrofiering] van het ecosysteem.

Regenboogforel

Oncorhynchus mykiss
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Turkije

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De regenboogforel komt van origine niet in Turkije voor. Forel heeft veel water nodig en zonder goede regulering, onttrekt het kweken van forel te veel water uit zijn omgeving. Forel heeft ook veel voer nodig om te groeien en produceert veel mest. Zonder goede maatregelingen, kan de kweek van forel een grote impact hebben op de directe omgeving vanwege de ontsnappingen, het onttrekken van te veel water aan de omgeving, lozing van afvalwater en het onverantwoorde gebruik van medicijnen en chemicaliën. Bij doorstroomsystemen is het belangrijk dat het afvalwater wordt gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit gebeurt op de meeste kwekerijen maar nog niet overal. Ziektes komen veel voor in de forellenkweek. Hierdoor is het gebruik van medicijnen en chemicaliën hoog, alhoewel dit steeds beter wordt gecontroleerd. In Turkije is het diervriendelijk doden van forel nog niet de standaard.

De wetgeving voor kweek van forel in Turkije is de laatste jaren verbeterd maar nog niet zo streng als in Europa en daarom nog niet effectief genoeg om de mogelijk schadelijke effecten op het ecosysteem te vermijden. Om zeker te weten dat forel duurzaam is geproduceerd kan men het beste forel met een keurmerk kiezen.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Algemeen

Regenboogforel

Regenboogforel is een familielid van de Pacifische zalmen. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de regenboogforel is het zuidwesten van Canada en het noordwesten van de VS. Sommige populaties van de regenboogforel zijn anadroom; ze worden geboren in de rivier en trekken vervolgens naar zee om later weer terug naar de rivier te keren. De regenboogforel wordt maximaal 115 cm lang. Omdat de vis veel wordt gekweekt en wordt uitgezet voor de hengelsport komt hij over de hele wereld voor.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.