Europese ansjovis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Uitleg beoordeling

De Spaanse visserij op ansjovis met de ringzegenringzegen:
een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
in de Golf van Biskaje is sinds 2015 [MSC gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Ansjovis plant zich snel voort en kan zich daarom snel herstellen van overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje was ingestort na een slechte aanwas in 2001. Als gevolg hiervan is de visserij op ansjovis vijf jaar gesloten geweest. Inmiddels is het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
hersteld en sinds 2010 trekt de visserij langzaam weer aan.

De visserij met ringzegens is selectief en er is een langetermijn beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
opgesteld voor dit ansjovisbestand.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

Uitleg beoordeling

Ansjovis plant zich snel voort en kan zich daarom snel herstellen van overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje was ingestort na een slechte aanwas in 2001. Als gevolg hiervan is de visserij op ansjovis vijf jaar gesloten geweest. Inmiddels is het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
hersteld en sinds 2010 trekt de visserij langzaam weer aan.

Ansjovis wordt gevangen met [sleepnetten trawlnetten-sleepnetten] en [ringzegens ringzegen], beide selectieve vismethodes. Doordat ansjovis in grote scholen zwemt is er weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
.

Het visserijbeheer bestaat uit een meerjarenplan opgesteld door de Europese Commissie. Hierin staat dat de visserij wordt gesloten, zodra het bestand kleiner dan 24.000 ton is. In het plan staan ook voorstellen voor verscherpte controle. Het plan is nog niet officieel aangenomen, maar vormt wel al drie jaar de basis van het visserijbeheer.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)
Deelgebieden: Middellandse Zee

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ansjovis leeft in grote scholen en plant zich snel voor. Het ansjovisbestand in de Zwarte zee, en in sommige gebieden van de Middellandse Zee, neemt al een aantal jaar af en wordt overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
.

Ansjovis wordt gevangen met sleepnettensleepnetten:
Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten eindigend in een kuil door de waterkolom of over de bodem worden gesleept.
in de waterkolom. Dit is een selectieve vismethode. Doordat ansjovis in grote scholen zwemt is er weinig bijvangst.

Een centraal beheerplan is tot uitvoering gebracht door landen rondom de Zwarte zee die tot de Europese Unie behoren. De meeste overige landen hebben een nationaal beheerplan opgesteld. Het huidige beheer is nauwelijks effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, centraal oostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls, Sleepnetten

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ansjovis plant zich snel voort en kan zich daarom snel herstellen van overbevissingoverbevissing:
er wordt zoveel vis weggevist dat de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. Het [visbestand] van ansjovis wordt maximaal bevist.

Ansjovis wordt gevangen met [sleepnetten trawlnetten-sleepnetten] en [ringzegens]  in de waterkolom. Dit zijn selectieve vismethodes. Doordat ansjovis in grote scholen zwemt is er weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
.

Voor dit bestand geldt een vangstlimietvangstlimiet:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die mag worden gevangen per land, per jaar.
. Het is onduidelijk of de visserij zich ook houdt aan deze limieten. Er is geen beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
of controlesysteem voor deze visserij gemaakt.

Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagisch) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeel of visolie. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

 

Europese ansjovis

De ansjovis op de Nederlandse markt betreft voornamelijk de Europese ansjovis uit Zuid-Europa. De belangrijkste Europese bestanden zwemmen rond de Portugese kust en in de Golf van Biskaje. Vroeger werd ook in de Zuiderzee veel ansjovis gevangen, maar met de aanleg van de afsluitdijk stierf hier de ansjovis lokaal uit. Op een kleine traditionele seizoensvisserij bij Bergen op Zoom na, wordt er in Nederland niet meer op Ansjovis gevist. Ansjovis eet plankton en algen en leeft in scholen, in open zee. In de zomer migreert deze vis noordwaarts.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.