Bot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Bot

Platichthys flesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Bot wordt bijgevangen in verschillende visserijen. De visserijdruk is onbekend, maar het bestand lijkt stabiel of toe te nemen.

Staandwantvisserij is vrij selectief met weinig bijvangst van ondermaatse vis of andere soorten. Soms wordt schar, bot, of schol bijgevangen. Deze bijvangsten worden doorgaans aangeland. Er is incidentele bijvangst van bruinvissen en zeevogels. De bruinvispopulatie staat onder druk. Gezamenlijke bijvangsten in staand want visserijen dragen hieraan bij.

Deze vismethode heeft geen significante bodemimpact.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau. Er is geen beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
voor bot.

Bot

Platichthys flesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Bot wordt bijgevangen in de boomkorvisserij. De visserijdruk is onbekend, maar het bestand lijkt stabiel of toe te nemen.

Bij de boomkorvisserij wordt meer dan 50% van de vangst teruggegooid. Er wordt waarschijnlijk veel bot teruggegooid. Een zeer groot deel hiervan sterft. De zeebodem wordt sterk aangetast door de interactie van het zware vistuig met de bodem; zware wekkerkettingen slepen over de bodem om de platvis uit de bodem te jagen. Het brandstofverbruik bij het vissen is erg hoog, naar schatting wordt er 5 liter diesel verbruikt voor 1 kg platvis.

Er is geen beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
voor bot.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

 

Bot

Bot is een platvis, die vooral in Scandinavië geregeld op het menu staat. De soort komt veel voor in het zoute water van de Zuidoostelijke Noordzee, de Oostzee en het Kattegat. Bijzonder is dat deze platvis ook in brak en zoet water kan leven, zoals in de monding van rivieren of het IJsselmeer. Bot heeft een dofbruine, grijsachtige of dofgroene bovenkant (oogkant), soms met oranje spikkels. Bot lijkt op schol, maar de oranje vlekken zijn minder opvallend. De vis kan maximaal een halve meter lang worden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.