Bonte mantelschelp

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Bonte mantelschelp

Mimachlamys varia
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Gemechaniseerde dreggen (waaronder zuigers), Dreggen

Uitleg beoordeling

De Bonte Mantelschelp is niet gevoelig voor visserijdruk. Vangsten zijn toegenomen tot 2008 en daarna op een gelijk niveau gebleven. Er is weinig informatie beschikbaar over de gezondheid van het bestand.

Het vissen met dreggen heeft veel impact op het bodemleven. Er zijn aanwijzingen dat dreggen het ecosysteem op de bodem blijvend beschadigen.  Ook is er veel bijvangst van kwetsbare soorten, zoals hondshaai en zeepaardjes, en veel bijvangst van ongewervelden. Circa 40% van de vangst wordt terug in zee gegooid.

Er is een beheerplan voor de visserij met dreggen op de Grote Mantelschelp.Dit is redelijk effectief.

Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem. Ze filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren.

Bonte mantelschelp

De bonte mantel, in de handel meestal met de Franse naam “Pétoncle noir” aangeduid, is een kleiner familielid van de bekende St. Jacobsschelp of coquille. De schelp is zeer variabel van kleur en patroon. Hij kan tot 70 mm lang worden. Bonte mantels komen voor in de Noordzee, het Kanaal en de Atlantische Oceaan.