Atlantische bonito

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Atlantische bonito

Sarda sarda
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Op Atlantische bonito in de Middellandse Zee wordt voornamelijk door Turkije gevist. Het is een seizoensvisserij die plaatsvindt direct na het paaiseizoen. Er zijn beperkte vangstgegevens beschikbaar. De soort is niet erg gevoelig voor overbevissing, maar het is niet bekend wat de impact is van de huidige visserijdruk.

De visserij met ringzegens heeft relatief weinig bijvangst van beschermde of bedreigde soorten. Wel is er veel bijvangst van juvenielen; een groot deel van de bonito die gevangen wordt is nog niet geslachtsrijp.

Het beheer van de visserij in de Middellandse zee is complex en wordt door verschillende internationale organisaties en nationale overheden opgesteld. De hoeveelheid aan beheersystemen maakt dat het totale beheer geen coherent geheel is.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Algemeen

Atlantische bonito

De bonito (Sarda sarda) is een straalvinnige vis uit de familie van makrelen (Scombridae). Deze slanke vis kan een lengte bereiken van 91 centimeter. De hoogst geregistreerde leeftijd is 5 jaar. De bovenzijde van het lichaam bevat donkere strepen. De bonito komt voor in zoute en brakke subtropische wateren in de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee op een diepte tot 200 meter. De bonito is voor de visserij van groot commercieel belang. In de hengelsport wordt er weinig op de vis gejaagd. Er zijn in het verleden meldingen van ciguatera-vergiftiging geweest.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.