Blauwvintonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Blauwvintonijnen zijn trage groeiers en staan op de rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
van met uitsterven bedreigde diersoorten. Blauwvintonijnen worden vrijwel overal zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
vanwege de hoge marktwaarde: het is één van de duurste commerciële vissoorten. In de Middellandse zee is het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
met 90% afgenomen. Het bestand lijkt nu langzaam te herstellen.

Het gebruik van [handlijnen en hengelsnoeren handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal] is een selectieve vismethode, die weinig of geen [bijvangsten bijvangst] kent. In de Middellandse Zee wordt blauwvintonijn al duizenden jaren met almadraba’s gevangen. Dit is een ingewikkeld doolhof van netten wat in de route van de trekkende blauwvintonijnen wordt gezet.  Het gebruik van [vallen of kooien vallen-of-kooien] zoals de almadraba is een selectieve vismethode die weinig of geen [bijvangsten bijvangst] kent.

Het beheer van blauwvintonijn bestand in de Middellandse Zee ligt bij de ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
. Het grote probleem in het beheer is het gebrek aan data en waarnemingen op zee. Het internationale karakter van de tonijnhandel, het vissen van jonge exemplaren ten behoeve van “kweek” en [illegale visserij illegale-visserij] versterken het probleem. Enkele landen zoals Australië, Nieuw Zeeland en Japan hanteren strikte [vangstquota quota] voor blauwvintonijn, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat de soort nu in haar voortbestaan wordt bedreigd.

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordelijke en centrale (FAO 21|27|31|34)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD

Uitleg beoordeling

Blauwvintonijnen zijn trage groeiers en staan op de rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
van met uitsterven bedreigde diersoorten. Blauwvintonijnen worden vrijwel overal zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
vanwege de hoge marktwaarde: het is één van de duurste commerciële vissoorten. Het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
lijkt langzaam te herstellen.

Bij het gebruik van [ringzegens ringzegen] zonder Fish Aggregating Devices [(FADs) fad] is er weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in oceanische [voedselketens voedselketen], het wegvangen van deze vissen heeft dan ook gevolgen voor het ecosysteem.

Het beheer van blauwvintonijnbestand in de Atlantische Oceaan ligt bij de ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
. Het grote probleem in het beheer is het gebrek aan data en waarnemingen op zee. Het internationale karakter van de tonijnhandel, het vissen van jonge exemplaren ten behoeve van “kweek” en [illegale visserij illegale-visserij] versterken het probleem.  Enkele landen zoals Australië, Nieuw Zeeland en Japan hanteren strikte [vangstquota quota] voor blauwvintonijn, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat de soort nu in haar voortbestaan wordt bedreigd.

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen zonder FAD, Drijvende beugen (longlines)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Blauwvintonijnen worden vrijwel overal zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
vanwege de hoge marktwaarde: het is één van de duurste commerciële vissoorten. Met de Blauwvin tonijn bestand in de Middellandse zee lijkt het beter te gaan. Er vindt op dit moment geen overbevissing plaats maar het is niet duidelijk of het bestand aan het herstellen is.

Bij het gebruik van [ringzegens ringzegen] zonder Fish Aggregating Devices [(FADs) fad] is er weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in oceanische [voedselketens voedselketen], het wegvangen van deze vissen op grote schaal heeft dan ook gevolgen voor het ecosysteem. Een longline is een onselectief vistuig. Rond de 40-60% van de vangst bij de [beugvisserij] (longline) visserij bestaat uit ongewenste bijvangst, het betreft vaak kwetsbare soorten zoals zeeschildpadden, haaien, roggen en zeevogels.

Het beheer van blauwvintonijn bestand in de Middellandse Zee ligt bij de ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
. In 2006 geldt er een herstelplan, waarvan de effectiviteit langzaam zichtbaar wordt. Het grote probleem met effectief beheer is het gebrek aan data en waarnemingen op zee. Het internationale karakter van de tonijnhandel, het vissen van jonge exemplaren ten behoeve van “kweek” en [illegale visserij illegale-visserij] versterken dit probleem.

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Wereldwijd
Deelgebieden: Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Kooien

Uitleg beoordeling

Blauwvintonijnen zijn trage groeiers en staan op de rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
van met uitsterven bedreigde diersoorten. Blauwvintonijnen worden vrijwel overal zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
vanwege de hoge marktwaarde: het is één van de duurste commerciële vissoorten.
Helaas wordt de blauwvintonijn niet alleen bedreigd door bevissing van de oudere dieren, sinds jaren worden ook de jonge tonijnen opgevist en verder groot gebracht in kooien. Het opfokken van tonijn is een zeer winstgevende activiteit maar dit zorgt er niet alleen voor dat het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van tonijn nog slechter wordt, de tonijn heeft ook meer dan 10 à 15 kilo wilde vis nodig om 1 kilo te groeien.

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordelijke en centrale (FAO 21|27|31|34)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

Uitleg beoordeling

Blauwvintonijnen zijn trage groeiers en staan op de rode lijst van de IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGOs als overheden lid van zijn.
van met uitsterven bedreigde diersoorten. Blauwvintonijnen worden vrijwel overal zwaar overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
vanwege de hoge marktwaarde: het is één van de duurste commerciële vissoorten. In de Middellandse zee is het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
met 90% afgenomen.

Een longlinelongline:
Engelse benaming voor beugvisserij of lijnenvisserij, waarbij met lijnen en haken wordt gevist
is een onselectief vistuig. Rond de 40-60% van de vangst bij de [beugvisserij] (longline) visserij bestaat uit ongewenste bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
, zoals zeeschildpadden, haaien, roggen en zeevogels.

Het beheer van blauwvintonijn bestand in de Atlantische Oceaan ligt bij de ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
. Het grote probleem in het beheer is het gebrek aan data en waarnemingen op zee. Het internationale karakter van de tonijnhandel, het vissen van jonge exemplaren ten behoeve van “kweek” en [illegale visserij illegale-visserij] versterken het probleem. Enkele landen zoals Australië, Nieuw Zeeland en Japan hanteren strikte [vangstquota quota] voor blauwvintonijn, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat de soort nu in haar voortbestaan wordt bedreigd.

Algemeen

Tonijn

Er zijn veel verschillende soorten tonijn op de markt. Het bestand van  Blauwvin tonijn en Grootoog tonijn is er slecht aan toe. Met Geelvin, Albacore en Skipjack tonijn gaat het wel beter. Tonijn gevangen met Pole&Line is een goede optie, mits het visbestand gezond is. Tonijn gevangen met longlines en ringzegen met FADs kun je beter vermijden.

 

 

Blauwvintonijn

In de Middellandse Zee zwemt de Atlantische blauwvintonijn. Dit is één van de drie soorten blauwvintonijn. Het is de grootste en duurste commerciële vissoort. Ze kunnen 458 cm lang worden en  684 kg wegen. De Atlantische blauwvintonijn wordt tussen het 4de en 5de  levensjaar geslachtsrijp. Net als andere tonijnen schoolt blauwvintonijn samen, gesorteerd op lengte, vaak met andere tonijnsoorten.