Belugasteur (kaviaar)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Belugasteur (kaviaar)

Huso huso
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zonder goede maatregelingen en handhaving hiervan, heeft de kweek in kooien of open netten een grote impact op de directe omgeving vanwege de ontsnappingen, onverantwoorde gebruik van medicijnen en chemicaliën en overbemesting van het omgevingswater met afvalstoffen uit de kweek. Ook is er het risico op het verspreiden van ziekten of parasieten naar de wilde zwaar bedreigde populaties van belugasteur.

In de Zwarte Zee is er goede regelgeving om het ecosysteem en wilde steurpopulaties te beschermen tegen mogelijk negatieve impacts door kwekerijen. Verschillende incidenten laten zien dat de handhaving van deze regelgeving niet voldoende is.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

 

Algemeen

Belugasteur (kaviaar)

De belugasteur komt in het wild voor in de Kaspische Zee en de Zwarte Zee. Hij kan leeftijden tot wel 150 jaar bereiken, met maximale lengtes van meer dan 8 meter. De steur is een roofdier, met een carnivoor dieet en spendeert het grootste gedeelte van zijn leven in zout water. Volwassen exemplaren migreren stroomopwaarts de rivieren op om zich voor te planten. Jongen leven hun eerste zomer in de rivier en migreren daarna terug naar zout water. Helaas gaat het niet goed met de wilde belugasteur populatie. Door overbevissing is het een bedreigde diersoort geworden. De visserij is vooral gericht op haar eitjes, die als zeer dure kaviaar worden verhandeld. Ook is er kaviaar op de markt die afkomstig is van belugasteur uit kwekerijen.