Grote barracuda

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Grote barracuda

Sphyraena barracuda
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Haken en Lijnen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
voor barracuda in dit gebied. Geschat wordt dat dit bestand en gemiddelde to lage gevoeligheid heeft voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
. Deze soort is waarschijnlijk bijvangst van de visserij op grote pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e soorten zoals tonijn.

De hengelvisserij is erg selectief met weinig bijvangst en geen discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
. Voor de visserij wordt aasvis gevangen. De lange termijn gevolgen van het vangen van de aasvis zijn onzeker maar waarschijnlijk minimaal. De visserij veroorzaakt geen schade aan kwetsbare zeebodems.

De effectiviteit van het beheer in dit gebied is onbekend. In veel regio’s is dit een openbaar en vrij toegankelijke visserij.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Algemeen

Grote barracuda

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Grote barracuda

De grote barracuda is een gevaarlijk uitziende roofvis die twee meter lang kan worden en 50 kg kan wegen. Het is een zilverkleurige, langwerpige vis met een grote bek met scherpe tanden. Barracuda’s komen over de hele wereld voor in subtropische gebieden, in ondiepe wateren tot 100 meter diepte. Het is een gewilde vis voor sportvissers.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.