Baars

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Baars

Perca fluviatilis
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsystemen met afvalwaterzuivering

Uitleg beoordeling

Het voordeel van het telen van baars in recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden
of in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar het kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
met afvalzuivering, is dat een aantal mogelijke negatieve effecten op de omgeving effectief worden beperkt. Bijvoorbeeld ontsnappingen, [eutrofiëring eutrofiering] van het omgevingswater en het risico op de verspreiding van ziekten en parasieten naar vissen in het directe ecosysteem.
Het gehalte aan vismeel en visolie in het voer is gemiddeld. Er is 1 tot 2 kilo wilde vis nodig om 1 kilo baars te laten groeien. Het voer is niet altijd duurzaam omdat het kan bestaan uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Baars

Perca fluviatilis
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want)

Uitleg beoordeling

Baars wordt gevangen met fuiken of staande netten. De hoeveelheid bijvangst in deze visserij is laag tot gemiddeld. De visstand van baars kan van gebied tot gebied verschillen dus het is lastig om een algemeen advies te geven. Het beheer van de baarsvisserij wordt op nationaal, regionaal en lokaal niveau geregeld.

Algemeen

Baars

De baars is een zoetwatervis die in Nederlandse en Belgische binnenwateren algemeen voorkomt. De vis heeft een vrij hoog lichaam met twee rugvinnen en een aantal donkere dwarsbanden. Aan de rug- buik- en borstvinnen zitten stekels. De baars kan 16 jaar oud, tot 60 cm lang en tot 4,5 kg zwaar worden. Baarzen eten waterinsecten en vissen, waaronder hun eigen soortgenoten.