Albacore tonijn (witte tonijn)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan (FAO 67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen

Uitleg beoordeling

Diverse Albacorevisserijen in de Stille Oceaan zijn [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd]. De Amerikaanse, Canadese, Japanse en Nieuw-Zeelandse tonijnvissers werken met [handlijnen (hengel, jiggen, trolling) handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal]. De MSC-gecertificeerde albacore tonijnvisserijen op Fiji en de Cook eilanden werken met [longlines longline].

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille oceaan, noordelijk bestand (FAO 61|67|71|77)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het lastig om uitspraken te doen over de status van het noordelijke albacore bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
in de Stille Oceaan, omdat biologische referentiepunten ontbreken. Het lijkt er echter op dat het bestand gezond is en niet wordt overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
: de aanwas van jonge albacore is goed en het bestand balanceert rond het langetermijngemiddeldelangetermijngemiddelde:
Het langetermijngemiddelde is een maatstaf waarmee bijvoorbeeld de grootte van een bestand wordt vergeleken om te kijken of deze groter of kleiner is dan gemiddeld.
.

De  [trollingvisserij trolling] is een selectieve visserij met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is.

Het beheer van het noordelijke albacore bestand in de Stille Oceaan is deels effectief. Er zijn twee trollingvisserijen [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd].

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, zuidelijk bestand (FAO 71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen

Uitleg beoordeling

Het zuidelijke Albacore tonijnbestand is gezond en wordt niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De [visserij-inspanning visserijdrukvisserij-inspanning] neemt in deze visserij wel flink toe.

De [trollingvisserij trolling] ofwel [handlijnvisserij handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal] is een selectieve visserij met weinig bijvangstbijvangst:
soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards).
. Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is.

De [WCPFC wcpfc] is verantwoordelijk voor het beheer van zuidelijke Albacore tonijn. Deze commissie stelt beheersmaatregelen (beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
) op en voert [bestandsschattingen] uit. Er zijn geen [vangstbeperkingen vangstbeperking] in de vorm van quotaquota:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren
of [vangstlimieten vangstlimiet]. Wel is er een bovengrens ingesteld voor het aantal boten per land dat mag deelnemen in de visserij. Er zijn effectievere maatregelen nodig om de [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] te reguleren en het bijvangstprobleem aan te pakken.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordelijke en centrale (FAO 21|27|31|34)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De meest recente bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van Noord-Atlantische albacore tonijn is gedateerd. De laatste beoordeling laat zien dat het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
al een halve eeuw te zwaar bevist is. Er is inmiddels een vangstbeperkingvangstbeperking:
het beperken van de hoeveelheid vis die (per jaar) gevangen mag worden
van kracht om het bestand de kans te geven zich te herstellen. Vangsten zijn hieraan aangepast.

De hengelvisserij op albacore tonijn is selectief, heeft weinig [bijvangsten bijvangst] en geen invloed op de zeebodem.  Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
is verantwoordelijk voor het beheer van Atlantische tonijn. Deze commissie stelt [vangstlimieten vangstlimitiet] en andere beheersmaatregelen vast en voert een handhavings- en controleprogramma uit. Beheersmaatregelen zijn deels effectief.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille oceaan, noordelijk bestand (FAO 61|67|71|77)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

Uitleg beoordeling

Het is lastig om uitspraken te doen over de status van het noordelijke Albacore tonijnbestand in de Stille Oceaan, omdat biologische referentiepunten ontbreken. Het lijkt er echter op dat het bestand gezond is en niet wordt overbevist: de aanwas van jonge Albacore is goed en het bestand balanceert rond het langetermijngemiddelde.

De hengelvisserij op Albacore is selectief en heeft weinig bijvangsten en geen invloed op de zeebodem. Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is.

Er gelden geen vangstlimieten en quota voor deze visserij. Het beheer van tonijnbestanden in de Stille Oceaan ligt bij de regionale visserijmanagementorganisaties (RFMO’s). Nationale overheden kunnen zelf ook maatregelen treffen.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen

Uitleg beoordeling

Het Middellandse Zee bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van de Albacore tonijn (witte tonijn) is in 2011 voor het eerst beoordeeld door de bevoegde ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
. Wegens grote onzekerheden in de data is het echter onmogelijk om een betrouwbare bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
uit te voeren.

De [trollingvisserij], ofwel [handlijnvisserij handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal], is een selectieve visserij en heeft weinig [bijvangsten bijvangst]. Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketenvoedselketen:
een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen
in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve uitwerking op de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen]en op de structuur van [leefgemeenschappen soortensamenstellingleefgemeenschappen]in zee.

Beheersmaatregelen en toezicht in de Albacore tonijnvisserij in de Middellandse Zee zijn onvoldoende om negatieve visserijeffecten op het Albacorebestand en het ecosysteem aan te pakken, dan wel te voorkomen.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille Oceaan, zuidelijk bestand (FAO 71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

Uitleg beoordeling

Het zuidelijke Albacore tonijn bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
is gezond en wordt niet overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
. De visserij-inspanning neemt in deze visserij wel flink toe.

De [beugvisserij] kent [bijvangsten bijvangst] van beschermde en kwetsbare soorten zoals haaien, marlijnen en zeeschildpadden. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketenvoedselketen:
een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen
in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve uitwerking op de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] en op de structuur van [leefgemeenschappen soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

De [WCPFC wcpfc] is verantwoordelijk voor het beheer van zuidelijke Albacore tonijn. Deze commissie stelt beheermaatregelen op en voert [bestandsschattingen] uit. Er zijn geen [vangstbeperkingen vangstbeperking] in de vorm van quotaquota:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren
of [vangstlimieten vangstlimiet]. Wel is er een bovengrens ingesteld voor het aantal boten per land dat mag deelnemen in de visserij. Er zijn effectievere maatregelen nodig om de [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] te reguleren en het bijvangstprobleem aan te pakken.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Stille oceaan, noordelijk bestand (FAO 61|67|71|77)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

Uitleg beoordeling

Het lastig om uitspraken te doen over de staat van het noordelijke Albacore tonijn bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
in de Stille Oceaan, omdat biologische referentiepunten ontbreken. Het lijkt er echter op dat het bestand gezond is en niet wordt overbevistoverbevist:
een bestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. De omvang van de vispopulaties is onvoldoende om zich op lange termijn voort te kunnen planten.
: de aanwas van jonge Albacore is goed en het bestand balanceert rond het langetermijngemiddeldelangetermijngemiddelde:
Het langetermijngemiddelde is een maatstaf waarmee bijvoorbeeld de grootte van een bestand wordt vergeleken om te kijken of deze groter of kleiner is dan gemiddeld.
.

Maar de visserijmethode, de [beugvisserij], kent hoge [bijvangsten bijvangst], waaronder kwetsbare soorten zoals haaien, marlijnen en zeeschildpadden.

Het beheer van tonijnbestanden in de Stille Oceaan ligt bij de [regionale visserijmanagementorganisaties (RFMO’s) regionale-visserijmanagementorganisaties-rfmo].  Er gelden geen [vangstlimieten vangstlimiet] en quotaquota:
de maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren
voor deze visserij.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordelijke en centrale (FAO 21|27|31|34)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

Uitleg beoordeling

De laatste beoordeling van Noord-Atlantische Albacore tonijn laat zien dat het bestand al een halve eeuw te zwaar bevist is. Er is inmiddels een vangstbeperkingvangstbeperking:
het beperken van de hoeveelheid vis die (per jaar) gevangen mag worden
van kracht om het bestand de kans te geven zich te herstellen.

De [beugvisserij] kent hoge [bijvangsten bijvangst], waaronder kwetsbare en beschermde soorten zoals haaien, roggen, marlijnen, zeeschildpadden, de albatros en de stormvogel. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketenvoedselketen:
een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen
in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve doorwerking op de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] en op de structuur van [leefgemeenschappen soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

De ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
is verantwoordelijk voor het beheer van Atlantische tonijn. Deze commissie stelt [vangstlimieten vangstlimiet] en andere beheersmaatregelen vast en voert een handhavings- en controleprogramma uit. Beheersmaatregelen zijn deels effectief. Toezicht en handhaving zijn een probleem.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

Uitleg beoordeling

Het Middellandse Zee bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
van de Albacore tonijn (witte tonijn) is in 2011 voor het eerst beoordeeld door de bevoegde ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën
. Wegens grote onzekerheden in de data is het echter onmogelijk om een betrouwbare bestandsschattingbestandsschatting:
het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
uit te voeren.

[Beugvisserijen (longline) beugvisserij] staan bekend om hun [bijvangsten bijvangst] van gevoelige en beschermde soorten zoals haaien, roggen en zeevogels. Bijvangstgegevens van deze beugvisserij ontbreken echter. Deze [pelagische pelagisch] vismethode heeft geen effect op  de zeebodem. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketenvoedselketen:
een reeks levende wezens die elkaar opeten vormen een voedselketen
in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve uitwerking op de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] en op de structuur van [leefgemeenschappen soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

Beheersmaatregelen en toezicht in de Albacore tonijn visserij in de Middellandse Zee zijn onvoldoende om negatieve visserijeffecten op het Albacore bestand en het ecosysteem aan te pakken, dan wel te voorkomen.

Algemeen

Tonijn

Er zijn veel verschillende soorten tonijn op de markt. Het bestand van  Blauwvin tonijn en Grootoog tonijn is er slecht aan toe. Met Geelvin, Albacore en Skipjack tonijn gaat het wel beter. Tonijn gevangen met Pole&Line is een goede optie, mits het visbestand gezond is. Tonijn gevangen met longlines en ringzegen met FADs kun je beter vermijden.

 

 

Albacore tonijn (witte tonijn)

Albacore, ook wel witte tonijn genoemd, is een middelgrote tonijnsoort. Albacore tonijn komt voor in alle (sub)tropische en gematigde zeegebieden. Het is een kleine tonijn soort (max. 140cm) met een relatief korte levensverwachting (9 jaar). Albacore wordt tussen het 4de en 5de jaar geslachtsrijp en zwemt in gemengde scholen met skipjack-, geelvin- en blauwvintonijn.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.