Visserij- en kweekmethoden

Vijverteelt

Vijverteelt is het kweken van vis en schaaldieren in vijvers. Er bestaan twee types vijverteelt: extensief en intensief.

Vijverteelt extensief (biologisch)

Extensieve vijverteelt is het kweken van vis of schaaldieren in vijvers zonder extra voer toe te voegen. De vissen leven van de algen en zoöplankton die van nature in de vijver voorkomen. Soms wordt de productie van algen en zoöplankton gestimuleerd door dierlijke meststoffen en organisch huishoudelijk afval aan het water toe te voegen. Extensieve teelt is de enige teeltvorm waar een zeer hoge voedselefficiëntie mogelijk is. De voedselefficiëntie geeft aan hoeveel kilo vis er wordt geproduceerd per kilo toegediend voer. Extensieve vijverteelt heeft nauwelijks negatieve effecten op de omgeving mits de uitgezette vis van nature ook in de omgeving voorkomt en de aanleg van de vijvers niet ten koste is gegaan van waardevolle ecosystemen en natuurgebieden zoals mangroves. Extensieve vijverteelt heeft een hoge voedselefficiëntie, maar een lage opbrengst. Er is veel vijveroppervlak nodig per ton geproduceerde vis.

Vijverteelt intensief

Bij vijverteelt intensief vindt extra beluchting plaats en worden de vissen of schaaldieren bijgevoerd. De productie in de vijver is daardoor hoger dan de natuurlijke productie. Beluchting gebeurt vaak door zogenaamde ‘paddle wheels’. De vijvers zijn gesloten systemen, maar het afvalwater uit de visvijver wordt geloosd in kanalen, rivieren of de zee. Het ongezuiverd lozen van afvalwater heeft een negatief milieueffect. Soms gaat de aanleg en ontwikkeling van intensieve kweeksystemen ten koste van waardevolle ecosystemen en natuurgebieden, zoals mangroves. Vijverteelt intensief heeft een hoge productie opbrengst (tien maal groter dan extensieve vijverteelt). Deze manier van kweek is daarentegen ruimte- en energiebehoevend.

Delen