Visserij- en kweekmethoden

Kieuwnetten

Vissen met kieuwnetten is een passieve vismethode waarbij een net in het water gespannen wordt. De mazen van het net zijn groot genoeg voor de vis om met zijn kop doorheen te zwemmen maar zijn lijf is te groot. De vis moet omdraaien en blijft vervolgens met zijn kieuwen in het net hangen. Er zijn verschillende soorten kieuwnetten, hiervan zijn een aantal hieronder beschreven. De visserij met kieuwnetten is selectief doordat een te kleine vis door de mazen heen kan zwemmen en te grote vis kan er niet met zijn kop doorheen. Ook door het net op bepaalde plekken en dieptes te plaatsen kan de visser goed inschatten welke soorten hij wil en zal vangen.

Geankerde kieuwnetten (staand want)

Geankerde kieuwnetten zijn kieuwnetten die op de bodem worden geplaatst en zijn vastgemaakt met behulp van ankers. Geankerde kieuwnetten staan in een verticale positie in het water doordat er drijvers zitten in de bovenpees en gewichten in de onderpees van het net. Kieuwnetten kunnen meerdere kilometers lang zijn. Geankerde kieuwnetten hebben weinig bodem impact.

Kieuwnetten (staand want)

Kieuwnetten en soortgelijke netten zijn visnetten die rechtop in het water ‘staan’. Het kieuwnetten en soortgelijke netten worden opengehouden door een drijvende bovenlijnen en een verzwaarde onderlijnen. Staande netten kunnen zowel hoog in de waterkolom als op de zeebodem worden toegepast, afhankelijk van de doelsoort. Bij een kieuwnet raakt de vis verstrikt achter de kieuwdeksels wanneer deze niet door de mazen past en terug wil zwemmen. Kieuwnetten en soortgelijke netten veroorzaken vrijwel geen bodemschade. Kieuwnetten zijn ook selectief. Sommige kieuwnetten en soortgelijke netten geven gevaar voor bruinvissen en dolfijnen. Losgeraakte netten zorgen ook voor schade (ghostfishing). Gelieerde techniek: warnet Een warnet bestaat uit een loshangend netwerk van licht en soepel garen waarin vissen en schaaldieren verward raken.

Drijfnetten

Drijfnetten zijn kieuwnetten die niet verankerd zijn maar mee drijven op de zeestroming (met of zonder boot). De netten volgen de dominante zeestroming. Doelsoorten zijn pelagische soorten als sardien, haring, tonijn en pijlinktvis. De soms kilometers lange netten dragen de bijnaam ‘muren des doods’ omdat allerlei vissen en ander zeeleven (dolfijnen, schildpadden, vogels en walvissen) erin verstrikt raken. De drijfnetten zijn 2002 verboden in  Europese wateren. Drijfnetten hebben geen impact op de bodem. Er is veel sprake van bijvangst, ook van bedreigde soorten en schade door losgeraakte netten (ghostfishing).

Omringende kieuwnetten

Omringende kieuwnetten zijn kieuwnetten die om een school vis worden uitgezet. Omringende kieuwnetten worden vaak gebruikt voor vissen die zich in scholen voortbewegen en voeden, zoals sardien, makreel en horsmakreel. Als het net rondom de scholende vis is uitgezet, slaan vissers met peddels op het water om vis het net in te jagen.   Deze vangstmethode heeft weinig bodemimpact.

Schakels

Schakels oftewel schakelnetten zijn netten die bestaan uit drie lagen waarin vissen verstrikt raken en door spartelen steeds vaster komen te zitten. Schakels bestaan uit drie achtereen geschakelde netten, waarvan de twee buitenste wijdmazig zijn, en het binnennet fijnmazig en loshangend is. De vis zwemt door het eerste net, stuit tegen het binnennet en duwt dit door het tweede buitennet, waardoor een zakje gevormd wordt waarin de vis gevangen raakt. Deze vangstmethode heeft weinig bodemimpact. Er is wel bijvangst en teruggooi van ongewenste soorten (soms bedreigde soorten). Verlies van schakels veroorzaakt schade (ghostfishing).

 

 

Delen