Visproblemen

Traceerbaarheid

Volgens Artikel 58 van Council Regulation (EC) No 1224/2009, moeten alle visserij en viskweekproducten traceerbaar zijn in alle stadia van productie, verwerking en distributie, van vangst of kweek tot aan retail’. Hier moet aan voldaan worden per 1 jan 2012. In de Europese Unie gelden vanaf december 2014 ook strengere eisen voor informatie op het productlabel voor vis. Onder meer herkomst en vangstmethode moeten uitgebreider vermeld worden. Dit zou de bewuste keuze door consumenten moeten helpen. Controle en handhaving van de informatieverstrekking is echter geen prioriteit. De visketen loopt potentiële reputatieschade op als merken worden geassocieerd met niet-duurzame maar vooral ook illegale praktijken. In de media worden steeds vaker incidenten gemeld die te maken hebben met gedwongen (kinder)arbeid, of mensenhandel. Deze zijn direct gerelateerd aan het feit dat visstanden in veel niet-westerse gebieden dusdanig achteruit zijn gegaan dat het zeer onaantrekkelijk is geworden om in de visserij te werken. In landen als Bangladesh, Cambodja, Vietnam en Thailand verplaatst het werk daarom steeds meer naar illegale arbeiders en kinderen.

 

Delen