Visproblemen

Kweek

De helft van de vis die Nederlanders consumeren is gekweekt. Viskweek lijkt het antwoord op overbevissing, maar gekweekte vis is lang niet altijd duurzamer dan wilde vis. Ook de kweek van vis veroorzaakt soms ernstige milieuproblemen. De milieueffecten hangen af van het gekozen kweeksysteem en de vissoort. De beoordelingen zijn gebaseerd op een gemiddelde situatie in een land. Er zijn wel vaak individuele bedrijven die het beter doen. Wij stimuleren vis-inkopers om naar die betere bedrijven op zoek te gaan. Er is kweekvis op de markt met het Aquaculture Stewardship Council (ASC) keurmerk. Deze vis is gegarandeerd verantwoord gekweekt.

Effect op de omgeving

Een kweeksysteem kan in open verbinding staan met de omgeving, bijvoorbeeld met de zee of een rivier. Dit zorgt voor de volgende problemen:

– Vervuiling van oppervlakte water door mest, medicijnen en chemicaliën

– Verspreiding van ziekten en parasieten door besmetten van wilde soortgenoten

– Kruising van ontsnapte kweekvis met wilde vis. De genetische eigenschappen van kweekvis zijn toegespitst op groei-eigenschappen

Een gesloten kweeksysteem, dat niet in open verbinding met de omgeving staat, heeft deze nadelige effecten niet.

Vleeseter of vegetariër

De hoeveelheid visvoer, vismeel en visolie om een kilo vis te kweken verschilt per vissoort. Vissoorten zoals zalm, tarbot en paling eten veel vismeel en visolie. Hoe minder visolie en vismeel in het voer, des te duurzamer is de vis. Voor het maken van visolie en vismeel is wilde vis nodig, wat kan leiden tot overbevissing. Zo is voor het produceren van één kilo gekweekte zalm gemiddeld 2 kilo wilde vis nodig.

Jonge wilde vis uit zee of niet

De meeste soorten planten zich voort in gevangenschap. Maar de kweek van paling, tonijn en mosselen is afhankelijk van in het wild gevangen kleine visjes of schelpdieren (zaad). Door deze uit zee te halen en voor de consumptie verder op te kweken, blijft het probleem van overbevissing van bedreigde soorten of de schadelijke effecten van de vangsttechnieken bestaan.

Delen