Visproblemen

Illegale Visserij (IUU)

Illegale, niet gerapporteerde, en ongereguleerde (IUU) visserijpraktijken ondergraven goed visserijbeheer. Door IUU wordt de druk op visbestanden verder opgevoerd en het risico op overbevissing wordt daarmee vergroot. Door IUU staat voedselzekerheid op het spel, worden belastinginkomsten misgelopen, en ondervinden visserijbedrijven die wél binnen de wet opereren oneerlijke concurrentie. Vis uit het illegale circuit kan momenteel vrijwel ongehinderd in de keten terecht komen en worden weggezet in de markt, onder andere omdat er bij visverwerking veel stadia betrokken zijn waar vermenging kan plaatsvinden. Illegale visserij is ook vaak gerelateerd aan andere criminele activiteiten zoals witwassen, belasting ontduiking, mensenhandel en drugshandel. Het is dus zaak dat IUU hard wordt aangepakt. Het is van belang dat de EU regelgeving goed geïmplementeerd en gecontroleerd gaat worden.

Volgens Good Fish Foundation kan Nederland een belangrijke rol spelen in de aanpak van illegale visserij, omdat Nederland de grootste haven van Europa bezit. Rotterdam is de import route naar Nederland en andere landen in de EU. Er is in de haven echter geen verplichting om containers te inspecteren, wat zorgt voor een makkelijk toegangsroute van IUU vis naar Europa.

 

Delen