Visproblemen

Dierenwelzijn

Het dierenwelzijn van vis is grotendeels onbekend terrein. Voor gekweekte vissen is wel aan te geven hoe het productiesysteem het natuurlijk gedrag en de gezondheid van de vis beïnvloedt. Ook is te beoordelen wat de invloed van het voer op het natuurlijk gedrag en de gezondheid van de vis is. Over het dierenwelzijn van wilde vis is op dit moment nog te weinig bekend. Het welzijn hangt zeker samen met de werkwijze van individuele vissers, maar dat is moeilijk in een algemene beoordeling per vissoort te verwerken. Dierenwelzijn is daarom nog niet opgenomen in de beoordeling van wilde vis.

In oktober 2018 was er een schandaal omtrent de afdoding van vissen in kweek in Italie. Lees er meer over in dit artikel.

Delen