Nieuws

Uitreiking rapport ‘Rivierkreeftvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers’

Vrijdag 13 september nam dijkgraaf Gerard Doornbos het rapport ‘Rivierkreeftvisserij in Nederland. Perspectief vanuit de Nederlandse kreeftenvissers’ in ontvangst van Stefan Lok, bestuurslid NetVISwerk. Het waterschap Hollandse Delta heeft een veldproef in Dordrecht gefinancierd. Daarin wordt met de vissers gekeken hoe de rivierkreeftvisserij kan bijdragen het oplossen van de problemen met rivierkreeften in Nederland.

Plaag

De Amerikaanse rivierkreeft vormt een plaag in Nederland. Deze invasieve rivierkreeften hebben zich de afgelopen twintig jaar razendsnel over de Nederlandse wateren verspreid. Naar alle waarschijnlijkheid veroorzaken de rivierkreeften een verslechtering van de waterkwaliteit. Dit komt door het graasgedrag van de rivierkreeften: door het losknippen van waterplanten kan meer sediment loskomen in het water. Hierdoor wordt het water troebel en kunnen waterplanten minder goed groeien. Bovendien kunnen de rivierkreeften met hun graafgedrag  oevers en dijken instabiel maken en hiermee een gevaar vormen voor de veiligheid van Nederland.

Veldonderzoek door vissers

Eenduidige effectieve maatregelen om de invasieve rivierkreeften te bestrijden zijn nog niet gevonden. Kreeftenbevissing door de beroepsvissers is één van de opties om de plaag te beheersen. Tot nu toe is het effect van de rivierkreeftvisserij nog niet of nauwelijks onderzocht. Bovendien wordt de visserij op rivierkreeft niet overal enthousiast ontvangen, omdat de visserij o.a. verdere verspreiding zou kunnen versterken en door ongewenste bijvangsten. Volgens Stefan Lok, bestuur netVISwerk, is het om die reden zo mooi dat waterschap Hollandse Delta (WSHD) de uitdaging aanging. WSHD financierde mede het veldonderzoek waarbij het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (WENR) samen met lokale visser Matthijs Makop onderzoekt wat voor effect zijn visserij heeft op de wateren rondom Dordrecht. De veldproef liep van juni tot en met augustus 2019. De resultaten worden eind van dit jaar verwacht.

Visie van beroepsvissers in rapport

‘’Mocht blijken dat visserij daadwerkelijk een positieve bijdrage kan leveren, dan is deze rivierkreeft een fantastisch duurzaam én regionaal product voor lokale restaurants’’ aldus Margreet van Vilsteren directeur Good Fish Foundation en projectleider van het samenwerkingsproject. ‘’Wij zullen consumenten dan aanraden om voor deze rivierkreeft te gaan in plaats van de rivierkreeften die nu massaal uit China worden geïmporteerd.’’

Naast de veldproef is ook een belangrijk onderdeel van het project “Platform Rivierkreeft” de visie van de beroepsvisserij zelf op hun bijdrage aan de beheersing van de problematiek van de rivierkreeft. Deze visie is verwoord in het rapport dat vandaag wordt overhandigd.

Het samenwerkingsproject “Platform Rivierkreeft” is mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Visserijfonds. Meer informatie over het de invasieve rivierkreeft, het Platform Rivierkreeft, de veldproef en het rapport, is te vinden op www.rivierkreeft.nl.

 

Delen