Nieuws

‘Trusted traveller’ principe mogelijke oplossing illegale visserij

11 februari 2020 – Zo’n 5 jaar geleden stelde de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals op. In deze plannen stond onder andere dat illegale visserij (IUU) in 2020 beëindigd moest zijn. Ondanks dat we nu over meer mogelijkheden beschikken dan ooit, is het probleem rondom illegale visserij nog altijd niet opgelost.

Dat illegale visserij ook anno 2020 een groot probleem is blijkt wel uit de cijfers. Wereldwijd is 1 op de 5 vissen illegaal gevangen, oplopend tot de helft van de gevangen vis in de meest problematische gebieden. Illegale visserij is ook vaak gekoppeld aan drugs- of wapensmokkel en schendingen van mensenrechten.

Daarnaast neemt de hoeveelheid vis die wereldwijd beschikbaar is mogelijk af door klimaatverandering , terwijl er voor de alsmaar groeiende wereldbevolking juist meer vis nodig is. Illegale visserij draagt bij aan de versnelling van dit probleem.

Maar er is ook goed nieuws

Er komen namelijk steeds meer hulpmiddelen op de markt die de handhaving van de visserijsector bevorderen. De Europese Unie heeft de afgelopen tien jaar hard opgetreden om het de illegale visserij zo moeilijk mogelijk te maken. In 2016 is de Port State Measures Agreement (PSMA) ingevoerd, een internationale afspraak die ervoor moet zorgen dat illegale vissersvloten hun vis minder makkelijk aan land kunnen brengen.

Helaas hebben op dit moment slechts 64 landen de PSMA geadopteerd. Controle van schepen in de haven is weliswaar goedkoper en veiliger dan controle op zee, maar vraagt wel om een investering in technologie en het trainen en aannemen van personeel. En PSMA kan alleen effectief zijn als alle landen met havens deze afspraak geadopteerd hebben.

Een ander groot nadeel van de PSMA is dat het veel tijd kan kosten om een vissersvloot te controleren. Tijd die er vaak niet is, want vis bederft snel.

‘Trusted traveller’ principe

Om dit probleem tegen te gaan, wordt steeds vaker geëxperimenteerd met een andere manier van controleren. Voor reizigers wordt vaak het ‘trusted traveller’ principe toegepast: Kan je laten zien dat alles in orde is, dan mag je bij de douane sneller door. Dit principe kan mogelijk een aanvulling zijn op de PSMA. Vloten die hun documentatie op orde hebben en niet verdacht zijn, kunnen sneller doorgelaten worden.

Direct gevolg hiervan is dat er meer tijd over blijft om de verdachte vissersvloten te controleren. Daarnaast stimuleert het ‘trusted traveller’ principe vissers om hun documentatie goed bij te houden, zodat onnodige controles zoveel mogelijk vermeden worden.

Wat kan jij doen?

Ondanks dat het VN-doel om illegale visserij in 2020 te doen verdwijnen niet gehaald gaat worden, is er met de hedendaagse technologie geen reden te bedenken waarom we de illegale visserijproblemen niet op zouden kunnen lossen. Door te kiezen voor goede vis met een groene of gele score in de VISwijzer of voor vis met het MSC-keurmerk, draag je actief bij aan een oplossing voor dit probleem.

Bron: World Resources Institute

Delen