Nieuws

Project ‘kennisplatform aal’ tijdelijk opgeschort

Verklaring Good Fish Foundation

Veenendaal – Dinsdag 22 mei 2018

Good Fish Foundation (GFF) heeft besloten de samenwerking met stichting DUPAN in het project ‘Een toekomst voor de aalsector: kennisplatform aal’ op te schorten.  De reden daarvoor is een vertrouwensbreuk. De geplande eerste workshop op 25 mei a.s. wordt uitgesteld. GFF wil dat moment benutten om de samenwerking met de sector in dit project op een andere manier vorm te geven.

Over de vraag of duurzame consumptie van paling mogelijk is, verschillen maatschappelijke organisaties en de aalsector van mening. Juist daarom had Good Fish Foundation het initiatief genomen voor het project Kennisplatform Aal. In dit project worden discussiepunten over aalherstel op basis van de wetenschappelijke kennis en in samenwerking met wetenschappers besproken met belanghebbenden.

GFF moest in het Visserijnieuws van 7 mei 2018 vernemen dat stichting DUPAN een nieuw project met de naam ‘Duurzaam aalbeheer door kennis’ toegekend heeft gekregen. De basis van het project van stichting DUPAN is kennisverzameling. Good Fish Foundation verbaast zich over het feit dat maatschappelijke organisaties hier niet bij betrokken zijn, laat staan hier als projectpartner over te zijn geïnformeerd.

Deze ontwikkeling gaat in tegen de wijze waarop GFF de samenwerking met stichting DUPAN vorm wil geven. Stichting DUPAN heeft GFF op geen enkel moment van zijn nieuwe project op de hoogte gesteld, ondanks duidelijke afspraken over transparante samenwerking. Gezien dit feit ziet GFF geen heil in een continuering van de samenwerking op korte termijn.

GFF heeft RVO gewezen op het grote risico van de verwarrende en ondermijnende werking van twee vrijwel gelijknamige projecten.

Good Fish Foundation betreurt het de samenwerking te moeten opschorten.

 

 

Delen