Nieuws

Paling blijft als ‘ernstig bedreigd’ op Rode Lijst

9 juli 2020 – Paling blijft als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst van bedreigde planten en dieren staan. Dat heeft de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN vandaag bekend gemaakt. De laatste beoordeling dateerde uit 2014. Daarom vond IUCN dat het tijd was voor een hernieuwde beoordeling om te zien of er verandering in de status van deze diersoort is gekomen. De beoordeling is uitgevoerd door een breed samengestelde groep van vooraanstaande palingwetenschappers.

De bevestiging van de status ‘ernstig bedreigd’ ofwel ‘critically endangered’ komt niet als een verrassing, omdat de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) in november 2019 had bekend gemaakt dat de toestand van de paling onverminderd kritiek blijft en herstel alleen kans heeft als alle sterfte door menselijk handelen, tot een minimum wordt beperkt. Ook oordeelde de Europese Commissie in februari nog dat de toestand van de paling kritiek is.

Good Fish Foundation vindt het een verdrietige zaak dat het nog steeds zo slecht gaat met de paling. Temeer, omdat er al sinds 2007 op basis van Europese wetgeving wordt gewerkt aan herstel van de paling. Maar dat is blijkbaar nog lang niet genoeg.

De visserij is al flink teruggedrongen. Maar er moet nog heel veel gebeuren aan het oplossen van de migratiebarrières in rivieren en slootjes, die palingen verhinderen om van zout naar zoet water te trekken en omgekeerd. Denk aan dammen, sluizen en gemalen.

Paling blijft in het rood staan op de VISwijzer. Dat betekent dat Good Fish Foundation voor consumptie adviseert om liever voor een alternatief te kiezen. Het maakt daarbij niet uit of het om wild gevangen of kweekpaling gaat. Kweekpaling is vetgemeste wild gevangen jonge paling. Paling kan zich niet in gevangenschap voortplanten.

Good Fish Foundation en RAVON werken aan herstel van de paling. Volg ons op social media, als je op de hoogte wilt blijven.

—————————————————————————————————————-

Lees ook: Palingstand nog steeds kritiek, roep om betere bescherming.

Lees ook: Uitleg IUCN over kritieke status Europese paling. 

En bekijk: Assessment Europese paling op de IUCN Red List.

Delen