Over ons

Initiatiefnemers VISwijzer

De VISwijzer is een initiatief van Good Fish Foundation, Stichting De Noordzee en het Wereld Natuur Fonds.

Good Fish Foundation
In november 2014 heeft de Good Fish Foundation het beheer van de VISwijzer op zich genomen. De Good Fish Foundation is een onafhankelijke milieuorganisatie zonder winstoogmerk. De stichting stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze. Ook worden nieuwe thema’s zoals illegaal gevangen vis, sociale omstandigheden en traceerbaarheid door ons behandeld. De stichting richt zich primair op de visaanvoer, verwerking, consumenten, handel en overheid in Nederland en Europa.
www.goodfish.guide

Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee (SDN) is een onafhankelijke milieuorganisatie die zich inzet voor een schone en gezonde Noordzee. Een goed functionerend ecosysteem bepaalt volgens de organisatie de grenzen voor duurzaam menselijk gebruik. Schone scheepvaart, duurzame visserij, ruimte voor natuur en schone zee & stranden zijn belangrijke thema’s.
www.noordzee.nl

WNF
Het Wereld Natuur Fonds is een wereldwijd opererende organisatie die zich sinds 1962 met succes inzet voor natuurbescherming. De organisatie werkt aan de bescherming van het leven in zee via een mondiaal programma dat zich uitstrekt over 25 regionale zee- en oceaangebieden en streeft naar meer beschermde zeegebieden en meer duurzame visserij.
www.wnf.nl

Nationale Postcode Loterij
De Nationale Postcode Loterij zet zich al sinds de oprichting in 1989 in voor diverse goede doelen als NOVIB, Vluchtelingenwerk en Natuurmonumenten. Inmiddels steunt de organisatie al meer dan 100 goede doelen, waaronder de VISwijzer.
www.postcodeloterij.nl/

Delen