Over ons

Initiatiefnemers VISwijzer

Good Fish Foundation
In november 2014 heeft de Good Fish Foundation het beheer van de VISwijzer op zich genomen. De Good Fish Foundation is een onafhankelijke milieuorganisatie zonder winstoogmerk. Het doel van de Good Fish Foundation is om het aanbod van verantwoord gevangen vis en verantwoord gekweekte vis te vergroten voor zowel consument als ondernemer.

Ook worden nieuwe thema’s zoals illegaal gevangen vis, sociale omstandigheden en traceerbaarheid door de Good Fish Foundation behandeld. De stichting richt zich primair op de visaanvoer, verwerking, consumenten, handel en overheid in Nederland en Europa. Bezoek voor meer informatie de website van de Good Fish Foundation.

Andere initiatiefnemers
De VISwijzer wordt beheerd door de Good Fish Foundation, maar was nooit tot stand gekomen zonder de inzet van andere organisaties. Organisaties die bij hebben gedragen aan de VISwijzer in de huidige vorm zijn het Wereld Natuur Fonds en de Nationale Postcode Loterij.

De VISwijzer in andere landen
Over de hele wereld bestaan initiatieven als de VISwijzer. Deze initiatieven dragen, net als wij, bij aan het vergroten van de vraag naar duurzame vis. Dit brengt een beweging op gang. Er gaat in de visindustrie steeds meer milieuvriendelijker gevangen en gekweekte vis om. Door samen te werken kunnen de organisaties een grotere impact bereiken. Good Fish Foundation heeft daarom samen met zusterorganisaties een coalitie van VISwijzers opgericht. De Global Seafood Ratings Alliance (GSRA).

Al op vijf continenten wordt de GSRA vertegenwoordigd! Zo kunnen we ons richten op het verbeteren van de wereldwijde visketen op elk mogelijk gebied, ook als die keten door meerdere landen loopt. Meer weten over de GSRA? Kijk op www.globalseafoodratings.org.

Delen