Onze projecten

VISwijzer

Good Fish Foundation beheert en onderhoudt de VISwijzer. De VISwijzer is een database met alle vissoorten die op dit moment in Nederland verhandeld worden. Met de VISwijzer adviseren wij consumenten, horeca en retail in het maken van een verantwoorde en duurzame viskeuze.

De beoordelingen van de VISwijzer zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke gegevens over visbestanden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van databases van het Wereld Natuur Fonds, Fishbase en de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). De beoordelingen op de VISwijzer worden elk jaar vernieuwd.

Bij de beoordelingen op de VISwijzer maken we telkens een onderscheid tussen drie categorieën.

Voor gekweekte vis zijn dat:
– Brongebruik
– Impact op de omgeving
– Beheer

Voor wildgevangen vis zijn dat:
– Visstand & visserijdruk
– Effecten op het ecosysteem
– Visserijbeheer

Op de pagina methodiek vind je meer informatie over de beoordelingsmethode van de VISwijzer.

Delen