Onze projecten

Paling

Good Fish Foundation werkt aan het behoud van de paling voor toekomstige generaties. De paling, die in heel Europa voorkomt, is ernstig bedreigd en staat op de Rode Lijst van bedreigde dieren. De paling is een bijzondere vis, want hij leeft in zowel zoet als zoutwater. In zijn leven krijgt hij te maken met tal van bedreigingen. Overbevissing en stroperij, illegale handel naar Azië, en niet te vergeten migratiebarrières zoals dammen, sluizen, gemalen en waterkrachtcentrales. Deze waterwerken belemmeren de paling om uit te trekken naar open zee of andersom het zoete water in te trekken.

Veel mensen weten niet dat het slecht gaat met de paling en daarom werkt Good Fish Foundation aan bewustwording bij het algemene publiek. Daarnaast zetten we ons in voor effectievere Europese regelgeving die de paling moet beschermen en de bedreigingen moet aanpakken. Wij doen dat met vele partners en bedrijven die met ons willen samenwerken. Ook ondersteunen we onderzoek naar dit dier, want er is nog veel onbekend over deze vis.

Dankzij financiële steun van de Nederlandse Postcodeloterij kunnen we de komende jaren de paling extra goed in de spotlight zetten.

Delen