Onze projecten

Paling

Good Fish Foundation werkt aan het behoud van de paling voor toekomstige generaties. De paling, die in heel Europa voorkomt, is ernstig bedreigd en staat op de Rode Lijst van bedreigde dieren. De paling is een bijzondere vis, want hij leeft in zowel zoet als zoutwater. In zijn leven krijgt hij te maken met tal van bedreigingen. Overbevissing en stroperij, illegale handel naar Azië, en niet te vergeten migratiebarrières zoals dammen, sluizen, gemalen en waterkrachtcentrales. Deze waterwerken belemmeren de paling om uit te trekken naar open zee of andersom het zoete water in te trekken.

Veel mensen weten niet dat het slecht gaat met de paling en daarom werkt Good Fish Foundation aan bewustwording bij het algemene publiek. Daarnaast zetten we ons in voor effectievere Europese regelgeving die de paling moet beschermen en de bedreigingen moet aanpakken. Wij doen dat met vele partners en bedrijven die met ons willen samenwerken. Ook ondersteunen we onderzoek naar dit dier, want er is nog veel onbekend over deze vis.

Concreet werkt de Good Fish Foundation aan de volgende onderdelen:
– We werken aan bewustwording bij consumenten dat het slecht gaat met de paling en wat die bedreigingen zoal zijn
– We zetten ons in voor betere uitvoering van de wetgeving in Europa en Nederland. Hiervoor spreken we met de Europese Commissie, Europarlementariërs en Tweede-Kamerleden
– We doen onderzoek naar illegale handel van paling en brengen een rapport naar buiten met aanbevelingen
– Onze projectpartner RAVON voert veldwerk uit met o.a. glasaalmetingen en praat met waterbeheerders over het verwijderen van migratiebarrières
– We werken met veel nationale- en internationale organisaties samen om de paling te redden

Dankzij financiële steun van de Nederlandse Postcodeloterij kunnen we de komende jaren de paling extra goed in de spotlight zetten.

Delen