Onze projecten

Flyshoot

Enkele voor Nederland belangrijke bestanden (tong, schol) worden sinds een aantal jaren op duurzaam niveau beheerd. Het ontbreekt echter bij veel andere soorten zoals poon, rode mul of sepia aan voldoende informatie (data-deficiënt) over het bestand en de visserijdruk. Daardoor is het niet duidelijk of de visserij duurzaam is, en zijn er geen expliciete beheermaatregelen vastgesteld.

Het kennisproject VISwijzer en Flyshoot is een concrete eerste stap om goede data te verzamelen volgens een representatief ‘data-collectie-protocol’. Tijdens het kennisproject wordt samengewerkt met de flyshoot vloot. Het project kan een mogelijk verbeterde score in de VISwijzer opleveren voor data-deficiënte soorten. Het project is een unieke samenwerking tussen milieuorganisatie Good Fish Foundation, beheerder van de VISwijzer, de flyshootvissers van Cornelis Vrolijk/Jaczon en Wageningen Marine Research (WMR).

Het project Kennisplatform VISwijzer en Flyshoot wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Delen