MSC

MSC-certificaat voor makreel blijft geschorst

Makreel afkomstig van de Noord-Atlantische visserijen mag geen MSC-certificaat meer dragen. Dat hebben de onafhankelijke auditors van de betreffende visserijen op 5 september bekend gemaakt. Eerder dit jaar werden de MSC-certificaten voor makreel per ingang van 2 maart al geschorst. Uit nieuwe audits moest vervolgens blijken of deze schorsing van kracht bleef of werd opgeheven.

Hoe werkt dit ?
MSC laat door onafhankelijke auditors (CABs) beoordelen of een visserij voldoet aan de gestelde eisen. Is dit niet het geval dan verliest een visserij zijn MSC-certificering. Deze auditors beoordelen de visserijen op verschillende thema’s. In dit geval werd bij nieuwe beoordelingen gekeken naar de nieuwe wetenschappelijke bestandsschatting en naar het vangstbeheer. Ondanks dat de bestandsschatting boven het drempelniveau scoorde is het bestandbeheer onvoldoende bevonden om aan de MSC Standaard te voldoen.

Beheer van het makreel bestand
Makreel is één groot bestand dat heen en weer zwemt tussen grofweg IJsland en Spanje. Veel landen hebben vangstrechten voor deze vis, en dat maakt afspraken over wie wat mag vangen behoorlijk ingewikkeld.

Door het opwarmen van de Atlantische oceaan breidde het makreelbestand zich de afgelopen jaren fors uit en komt makreel ook steeds noordelijker voor. Daarom vinden landen als IJsland, de Faeröer en Noorwegen dat zij meer mogen vangen omdat makreel steeds meer in hun wateren voorkomt. Maar, de landen met oude vangstrechten willen niet dat hun aandeel in de ‘makreeltaart’ kleiner wordt. Het gevolg is dat de totale vangsten elk jaar hoger zijn dan het biologisch advies. Dat is voor de makreelstand gelukkig nog niet dramatisch omdat er door natuurlijke factoren veel aanwas is. Maar, er is nog steeds geen goed lange-termijn raamwerk voor de vangstafspraken ontwikkeld. Dit was voor MSC de reden om het keurmerk voor de makreelvisserijen in maart te schorsen, 

De bestandsschatting is in de loop van 2019 bijgesteld: er blijkt toch meer makreel te zijn dan berekend was eind 2018.  Toch had dit geen invloed op het besluit van MSC. Er is immers geen garantie dat makreel in de toekomst niet zal wordt overbevist.

Makreel gevangen na de schorsingsdatum kan niet meer als MSC-gecertificeerd verkocht worden en niet het blauwe keurmerk dragen. Vangsten van vóór 2 maart 2019 mogen nog wel als MSC-gecertificeerd verhandeld worden. Het is dus mogelijk dat je keurmerk wel nog op blik- of diepvriesmakreel tegenkomt.

Op de VISwijzer stond makreel uit de Noord Oost Atlantische oceaan in geel. Dat blijft zo omdat het makreelbestand vooralsnog geen tekenen van overbevissing laat zien. Ook zijn de vistechnieken in de makreelvisserij zeer selectief. Makreel zwemt in grote scholen daardoor is er weinig bijvangst. Hierdoor is de belasting op het ecosysteem relatief laag. 

Delen