Nieuws

Meer ambitie nodig om paling te redden

19 februari 2020 – Er is meer ambitie nodig om de Europese paling te redden. De Europese regelgeving is nog niet effectief genoeg en de implementatie in de EU-lidstaten moet worden verbeterd. Dat zegt de Good Fish Foundation naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Aalverordening, die gisteren is gepubliceerd. De Aalverordening trad twaalf jaar geleden in werking met als belangrijkste doel: het herstel van de palingstand.

Volgens de Europese Commissie, die de evaluatie liet uitvoeren, blijft de status van de paling kritiek. De visserij is de afgelopen jaren verminderd door onder meer een vangstverbod van drie maanden. Maar een belangrijke doelstelling om 40% van de volwassen paling te laten uittrekken naar zee om zich voort te planten, is daarentegen niet gehaald. Ook het oplossen van de migratiebarrières die de paling niet kan passeren, zoals dammen en sluizen, blijft ver achter bij de doelstellingen.

De paling komt in heel Europa voor. De lidstaten hebben nationale plannen moeten maken om de paling te laten herstellen, maar de meeste landen hebben onvoldoende maatregelen genomen of deze niet geïmplementeerd. De grootste bedreigingen voor de paling zijn: migratiebarrières, illegale handel, visserij en stroperij, en verlies aan leefgebied. Het zal nog decennia duren voordat de palingstand zich heeft hersteld, aldus de Europese Commissie.

De Good Fish Foundation en RAVON voeren campagne met Europese zusterorganisaties voor een effectievere Europese Aalverordening en een betere implementatie in de lidstaten. De organisaties zullen de komende tijd hun activiteiten voor de paling opvoeren. De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Delen