Keurmerken

Waddengoud

Waddengoud is een herkomstgarantie met een duurzaamheidsnormering: alleen “streekeigen” en duurzame producten en diensten komen in aanmerking voor het keurmerk van Stichting Waddengroep. Met dit streekkeurmerk wil Stichting Waddengroep duurzame economische ontwikkeling stimuleren. Onder andere heeft de stichting richtlijnen en criteria ontwikkeld voor vis, schaal- en schelpdieren (bv. kokkels, mosselen, spiering, tong en zeebaars). Deze richtlijnen worden ontwikkeld in samenwerking met de Waddenvereniging en de Vogelbescherming. Er worden ook eisen gesteld aan dierenwelzijn en productkwaliteit. In tegenstelling tot de MSC standaard wordt naar de gehele keten gekeken: zo omvat de standaard ook duurzaamheidscriteria ten aanzien van energieverbruik en de verpakking. Er wordt (periodiek) getoetst en gecertificeerd door een onafhankelijke 3de partij. Dit certificeringsproces is echter niet openbaar en kent geen procedure voor inbreng en bezwaar. Waddengoud garandeert dat vissers serieus werk maken van verduurzaming en beoordeelt milieueffecten op bedrijfsniveau. De duurzaamheidscriteria voor ecosysteemeffecten en bestandsbeheer zijn echter niet altijd voldoende uitgewerkt. Zo zijn er geen duidelijke criteria ten aanzien van bijvangsten in de standaard voor tong (staand want) en geen criteria ten aanzien van habitateffecten in de standaard voor garnaal.

Delen