Juridische informatie

Privacy- en cookiebeleid Good Fish Foundation

Bij Good Fish Foundation vinden wij het waarborgen van de privacy van VISwijzer gebruikers en zakelijke partners zeer belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken.

Wie zijn wij?

De Good Fish Foundation is een onafhankelijke milieuorganisatie zonder winstoogmerk. De stichting stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze. Ook worden nieuwe thema’s zoals illegaal gevangen vis, sociale omstandigheden en traceerbaarheid door ons behandeld. De stichting richt zich primair op de visaanvoer, verwerking, consumenten, handel en overheid in Nederland en Europa.

Good Fish Foundation is gevestigd aan de Kerkewijk 46, 3901EH te Veenendaal. Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het grondrecht van jouw privacy.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen gegevens van onze gebruikers van de websites Goedevis.nl en Goodfish.guide en onze VISwijzer applicaties:

– Via Google Analytics maken we gebruik van analyse cookies. Hiermee meten we het gebruik van onze websites en applicatie.

– Wanneer je ervoor kiest contact op nemen met ons via het invulformulier, dan verzamelen wij persoonlijke gegevens zoals naam en emailadres. Dit stelt ons in staat om contact met u op te nemen en te reageren op uw vraag of feedback.

Contact

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt die verband houden met de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Good Fish Foundation, +31 318 769 287 of via secretariat@goodfish.guide. Good Fish Foundation behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je altijd vinden op onze website.

19 juni 2018

Delen