Juridische informatie

Disclaimer

De VISwijzer is een geregistreerd merk. Ondernemers met een winstoogmerk die willen communiceren met informatie en beeldmateriaal van de VISwijzer dienen een partner-overeenkomst te hebben met Good Fish Foundation: secretariat@goodfish.guide.

Productieteam website goedevis.nl & app VISwijzer
Good Fish Foundation & Jeroen Smeets

De VISwijzer maakt gebruik van illustraties en / fotomateriaal van:
Illustraties vissen © Scandinavian Fishing Year Book
Fotomateriaal © Shutterstock.com
Kaarten van herkomstgebieden © FAO.org-fishery

Good Fish Foundation is partner van Monterey Bay: Seafood Watch® is a registered service mark of the Monterey Bay Aquarium Foundation.

Delen