Nieuws

Het team van Good Fish Foundation breidt zich uit!

Het team van Good Fish Foundation heeft de afgelopen maanden een aantal nieuwe werknemers mogen ontvangen. We groeien snel en daar hebben we nieuwe krachten hard bij nodig!

Alweer een paar maanden geleden hebben we Stijn Tijkotte mogen verwelkomen in ons team. Stijn vervult de taken van onze collega Tatiana tijdens haar zwangerschapsverlof. Dit betekent dat hij zich bezig houdt met ons horecaprogramma Chefs voor Goede Vis, het onderhoud van de VISwijzer database en website. Verder doet Stijn het contact met restaurants, leveranciers en retail partners en de organisatie van verschillende beurzen en evenementen waar wij te vinden zijn. Stijn Tijkotte heeft Aquaculture Marine Resource Management gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Voor zijn scriptie heeft hij onderzoek gedaan op koraalriffen in Kenia, waar hij onderzoek deed naar de relatie tussen begrazingsdruk en de gezondheid van het koraal. Tijdens een eerdere stage heeft hij onderzoek gedaan naar de paling en de bescherming van deze soort.

Sinds 17 september heeft Good Fish Foundation Clarisse Buma aangesteld als manager Europa. Zij gaat zich bezighouden met het organiseren van internationale steun voor een stevige Europese bescherming voor de paling.  Sinds de jaren ’80 is de palingstand in Europa zo sterk gedaald dat de paling nu een bedreigde diersoort is. Buma’s opdracht maakt deel uit van het project Red de Paling, een initiatief van de Good Fish Foundation en RAVON, de kennis-organisatie voor reptielen en vissen. Hiervoor hebben beide organisaties gezamenlijk een eenmalige schenking van 2 miljoen euro ontvangen van de Postcodeloterij. Buma was de afgelopen drie jaar directeur van Sint Eustatius National Parks Foundation (STENAPA) in Caribisch Nederland. Naast algemeen management hield ze zich in deze rol bezig met bescherming van de natuur zowel op het land als onder water. Ook werkte ze jarenlang voor het Wereld Natuur Fonds en voor Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een van haar nevenfuncties was sinds 2015 het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van de Good Fish Foundation. Deze functie heeft zij nu met onmiddellijke ingang neergelegd.

Lotte Fillerup is ook sinds 17 september werkzaam bij Good Fish Foundation. Lotte zal zich bezig houden met de social media van de organisatie en andere communicatie werkzaamheden. Lotte heeft Peace and Conflict Studies gestudeerd aan de Universiteit van Malmö in Zweden. Hierin heeft ze zich voornamelijk gefocust op de rol en het werk van ngo’s in conflictgebieden. Ze heeft stage gelopen bij Terre des Hommes Netherlands op de afdeling Marketing en Communicatie en op de afdeling Lobby and Expertise. Ze studeert momenteel Visual Ethnography (MSc) aan de Universiteit van Leiden.

De komende maanden zal ook Nicolette Tauecchio ons team versterken. Nicolette studeert Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij specialiseert zich in Content Design. Nicolette doet momenteel ervaring op bij de Good Fish Foundation op het gebied van communicatie en media.

Delen