Nieuws

Good Fish Foundation tekent NGO statement voor een betere bescherming van de Europese aal

Good Fish Foundation heeft samen met andere NGOs, waaronder PEW Charitable Trusts en WWF een statement uitgebracht naar de Europese Commissie voor de evaluatie van de EU Aalverordening.

De Europese aal, ofwel paling wordt met uitsterven bedreigd. De EU Aalverordening is sinds 2009 van kracht en heeft als doel om de Europese aal te beschermen en de populatie te herstellen. Helaas heeft de Aalverordening nog niet tot een herstel van de populatie geleidt. De Europese Commissie heeft toegezegd om in 2018 en 2019 de Aalverordening te herzien en eventueel aan te passen waar nodig voor een betere bescherming en herstel van het aalbestand.

Tijdens deze evaluatie is er ruimte voor input van stakeholders. Verschillende NGOs, waaronder Good Fish Foundation, PEW Charitable Trusts en WWF, hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en input geleverd aan de Europese Commissie.

In dit statement benadrukken de NGOs dat de evaluatie van de Aalverordening een goede ontwikkeling is in het beschermen van de Europese aal. Tevens geven de NGOs een lijst van onderwerpen die volgens hen extra aandacht vereisen tijdens de evaluatieronde. Dit gaat met name om het verbeteren van de informatievoorziening en -verzameling door de EU lidstaten; het gebruik van subsidies in het beschermen van de aal en het effect van deze maatregelen; het tegengaan van de illegale handel van glasaal; het effect hiervan op de bescherming van de soort; en de effectiviteit van herbevolking, uitzettingen en gesloten tijden voor de aalvisserij.

De NGOs hopen dat de Europese Commissie deze punten in acht neemt tijdens de evaluatie van de Aalverordening voor een verbeterde implementatie en daarmee een verhoogde bescherming van de Europese aal, zodat herstel en duurzame exploitatie van de Europese aal op de lange termijn mogelijk is. Er is nog een lange weg te gaan!

Delen