Bot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst

Bot

Platichthys flesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Bot wordt [bijgevangen bijvangst] in verschillende visserijen. [Visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is onbekend, maar het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
lijkt stabiel of toe te nemen.

Staandwantvisserij is vrij selectief met weinig bijvangst van ondermaatse vis of andere soorten. Soms wordt schar, bot, of schol bijgevangen. Deze bijvangsten worden doorgaans aangeland. Er is incidentele bijvangst van bruinvissen en zeevogels. De bruinvispopulatie staat onder druk. Gezamenlijke bijvangsten in (staanwant)visserijen dragen hieraan bij.

Deze vismethode heeft geen significante bodemimpact.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau. Er is geen beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
voor bot.

Bot

Platichthys flesus
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

Uitleg beoordeling

Bot wordt [bijgevangen bijvangst] in de [boomkorvisserij boomkor]. [Visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is onbekend, maar het bestandbestand:
de vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten
lijkt stabiel of toe te nemen.

Bij de boomkorvisserij wordt meer dan 50% van de vangst teruggegooid. Er wordt waarschijnlijk veel bot teruggegooid. Een zeer groot deel hiervan sterft. De zeebodem wordt sterk aangetast door de interactie van het zware vistuig met de bodem; zware wekkerkettingen slepen over de bodem om de platvis uit de bodem te jagen. Het brandstofverbruik bij het vissen is erg hoog, naar schatting wordt er 5 liter diesel verbruikt voor 1 kg platvis.

Er is geen beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
voor bot.

Algemeen

Platvissen

Bot is een platvis, die vooral in Scandinavië geregeld op het menu staat. De soort komt veel voor in het zoute water van de Zuidoostelijke Noordzee, de Oostzee en het Kattegat. Bijzonder is dat deze platvis ook in brak en zoet water kan leven, zoals in de monding van rivieren of het IJsselmeer. Bot heeft een dofbruine, grijsachtige of dofgroene bovenkant (oogkant), soms met oranje spikkels. Bot lijkt op schol, maar de oranje vlekken zijn minder opvallend. De vis kan maximaal een halve meter lang worden.

Bot

Bot is een platvis, die vooral in Scandinavië geregeld op het menu staat. De soort komt veel voor in het zoute water van de Zuidoostelijke Noordzee, de Oostzee en het Kattegat. Bijzonder is dat deze platvis ook in brak en zoet water kan leven, zoals in de monding van rivieren of het IJsselmeer. Bot heeft een dofbruine, grijsachtige of dofgroene bovenkant (oogkant), soms met oranje spikkels. Bot lijkt op schol, maar de oranje vlekken zijn minder opvallend. De vis kan maximaal een halve meter lang worden.