Nieuws

Europa nog altijd niet op schema voor bereiken duurzaamheidsdoelstelling Noordzeevisvangst 2020

4 november 2019 – De duurzaamheidsdoelstelling van het GVB (het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU) die in 2013 is afgesproken door alle lidstaten van de Europese Unie staat nog altijd onder druk. Op 1 januari 2020 moeten alle visquota in de Noordzee op duurzaam niveau zitten, maar dit is nog lang niet het geval.

Volgens een analyse van Stichting de Noordzee is 48% van de visquota nog altijd niet duurzaam. Ondanks dat de verduurzaming van de visserij in de afgelopen tien jaar met 12% verbeterd is, zijn nog flinke stappen nodig om de visquota in de Noordzee te behalen. Minister Schouten heeft al meerdere keren aangegeven zich in te willen zetten voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling.

Ieder jaar wordt door de ICES (De Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee) wetenschappelijk bepaald wat de maximale duurzame oogst is, ook wel het MSY (Maximum Sustainable Yield) genoemd. Via het MSY wordt op lange termijn de hoeveelheid bepaald die maximaal gevangen mag worden, zonder dat het de populatie aantast. De visserijministers volgen het advies van het ICES nog lang niet voor alle vissoorten op.
Met vissoorten als de de schol en de tong gaat het in de Noordzee goed: de vis is inmiddels een verantwoorde keuze. Van kabeljauw daarentegen wordt te veel gevangen. Inmiddels is de stand van de kabeljauw dusdanig gedaald dat de populatie het kritieke punt bereikt heeft. Op de VISwijzer scoort kabeljauw uit de Noordzee rood. Daar komt nog bij dat het MSC-keurmerk van Noordzeekabeljauw onlangs is opgeschort.

Buiten de Noordzee vissen veel Nederlandse vissers ook in de Keltische Zee en het Engelse Kanaal. Zo wordt buiten de Noordzee nog steeds meer tong en schol gevangen dan verantwoord is. Kijk dus altijd op de VISwijzer om te zien of jouw vis duurzaam is of niet.

Infographic van Stichting De Noordzee

Delen