Certifications
TEST
Marine Stewardship Council

MSC keurmerk

MSC staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukeurmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangstvisserijen.

Om het MSC-keurmerk te krijgen moet een visserij voldoen  aan de MSC-standaard voor duurzaam gevangen vis. Dit is de strengste en meest veelomvattende milieu-standaard voor wildvangstvisserijen die er is. En er moet voldaan worden aan drie principes: het visbestand moet gezond zijn en niet overbevist worden, de visserij mag geen significante negatieve effecten hebben op het ecosysteem, de visserij moet goed beheerd worden.

De MSC standaard beoordeeld geen sociale aspecten van de visserij. Om het MSC certificaat te krijgen doorloopt een visserij een open en transparante beoordelingsprocedure. De beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke 3de partij betrokken: dus niet door de MSC of sector zelf. Als een visserij het certificaat heeft, wordt de visserij aan jaarlijkse controles onderworpen. Iedere 5 jaar vindt er een volledige herbeoordeling plaats om te zien of deze visserij nog aan de standaard voldoet en al zijn afspraken is nagekomen.

Chain of custody certificering
Als consument wil je zeker weten dat een visproduct met een keurmerk ook echt van een duurzame visserij of duurzame kwekerij komt. Je wil niet dat een product met keurmerk stiekem vermengd wordt door producten zonder keurmerk. De hele keten – van visserij/kwekerij, handel, verwerker tot restaurant of supermarkt – wordt hierop gecontroleerd. Zo weet je als consument zeker dat de vis in de winkel gegarandeerd duurzaam is.

MSC.org

Share