Keurmerken

Eind jaren negentig hebben enkele Europese supermarktketens en hun leveranciers GLOBALG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) opgericht met als doel de traceerbaarheid en voedselveiligheid van agrarische producten te garanderen. GLOBALG.A.P. is nu een zelfstandige not-for-profit organisatie. De eerste GLOBALG.A.P. aquacultuurstandaard werd in 2004 ontwikkeld voor zalm. Bij deze standaard lag de nadruk op voedselveiligheid, veilige arbeidsomstandigheden en wetsconformiteit. Met de komst van de garnalenstandaard in 2008 is de scope van de standaard verbreed o.a. met milieucriteria. Na zalm, zijn er in 2009 standaarden ontwikkeld voor tilapia en pangasius. Sinds 2011 is er een algemene aquacultuurstandaard die toepasbaar is op alle kweekproducten en teeltvormen, met uitzondering van zeewieren, amfibieën en reptielen. Hierin is het gewicht van de sociale paragrafen sterk teruggebracht. GLOBALG.A.P. heeft ook een standaard en certificeringprogramma ontwikkeld voor de productie van visvoer (vismeel en -olie). De milieucriteria van deze standaard zijn beperkt. De GLOBALG.A.P. standaard is ontwikkeld als minimum norm waaraan viskwekers moeten voldoen om toegelaten te worden in de supermarktschappen: alle Nederlandse supermarktketens hebben deze certificering beleidsmatig als minimum vereist. Je kan een GLOBALG.A.P. product herkennen aan de GGN nummer op de verpakking en via Aquaculture.ggn.org meer te weten komen over het product. GLOBALG.A.P is een stap in de goede richting naar duurzaamheid. Een aantal vissoorten krijgt een hogere beoordeling op de VISwijzer® als ze volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerd zijn.

Delen