Keurmerken

Keurmerken voor paling

De Europese aal, ofwel paling staat rood op de VISwijzer. Dit geldt voor zowel paling uit de kweek als voor wildgevangen paling. Het gaat zeer slecht met de paling, in heel Europa. Dit heeft meerdere oorzaken: overbevissing, migratie barrières zoals dijken, waterkrachtcentrales en pompgemalen, illegale handel in glasaal, ziektes en vervuiling van het water. Paling heeft de status ernstig bedreigd op de IUCN rode lijst van bedreigde diersoorten. Visserijbiologen van het ICES instituut adviseren al jaren dat alle sterfte veroorzaakt door de mens zo ver mogelijk tot nul gebracht dient te worden. Er wordt echter nog wel gevist. Gezien de ernstige status van het palingbestand is iedere vorm van visserij momenteel onverantwoord en kan er geen sprake zijn van een duurzame paling visserij. Toch is er nog altijd paling te koop in Nederland, soms zelfs met een ‘keurmerk’. Op deze pagina leggen we uit wat deze ‘keurmerken’ inhouden en waarom we vooralsnog aanraden om paling te vermijden.

Eel Stewardship Fund (ESF) en DUPAN

Op de meeste palingproducten in Nederland is het blauwe ESF logo te vinden (blauwe logo hieronder). ESF staat voor Eel Stewardship Fund en is een fonds wat is opgericht door DUPAN (Duurzame Paling Nederland). DUPAN is opgericht en wordt vertegenwoordigd door de Nederlandse palingsector. Palingkwekers, -verkopers, -handelaren en andere partijen mogen het ESF logo op hun producten plaatsen wanneer ze zich aansluiten bij het ESF fonds. Aangesloten zijn bij het ESF fonds houdt in dat er een deel van de opbrengst van de paling handel of verkoop naar DUPAN gaat. DUPAN investeert hiermee in activiteiten zoals paling over de dijk zetten of het uitzetten van paling uit de kwekerij in het wild. Met deze activiteiten tracht DUPAN bij te dragen aan het herstel van de bedreigde paling. Het logo zegt niets over de toestand van de paling.

Het blauwe ESF logo lijkt erg op het logo van MSC (Marine Stwardship Council), hét logo voor duurzame wildgevangen vis. Het is echter niet vergelijkbaar. Good Fish Foundation ondersteunt het ESF logo niet. Het is namelijk niet aangetoond dat de maatregelen die worden gefinancierd daadwerkelijk bijdragen aan herstel.

      

Sustainable Eel Group (SEG)

De Sustainable Eel Group (SEG) is een internationale organisatie die ernaar streeft om bij te dragen aan het herstel van de paling in Europa. De SEG heeft leden en vertegenwoordigers uit de palingsector, wetenschappers en natuurorganisaties. Ook de SEG heeft een ‘keurmerk’ voor paling: zij hebben een Europese standaard en certificeringprogramma ontwikkeld voor duurzame palingkweek en -visserij. Hiermee wil de SEG het herstel en beheer van de paling bevorderen in Europa en ‘best practices’ in de sector stimuleren en belonen. Deze Sustainable Eel Standard (SES) werd gelanceerd in 2011 en is nog steeds in ontwikkeling. In deze standaard zijn strenge regels opgesteld waar je als visser of kweker aan moet voldoen. Een palingvisser, -kweker of -handelaar die aan de standaard voldoet kan het SEG logo krijgen en voeren op de producten die ze verkopen. Hiermee hebben ze een marktvoordeel ten opzichte van niet-gecertificeerde paling producten.

De insteek van de standaard en certificering van de SEG is ‘een netto positieve bijdrage’ van een visser of kweker aan de palingpopulatie. Wanneer dit is aangetoond, door aan de standaard te voldoen, kan het keurmerk behaald worden.

Het zal niet makkelijk zijn om aan te tonen hoe een visserij of een kwekerij een ‘netto positieve bijdrage’ levert aan aalherstel. Bovendien heeft een dergelijke certificering alleen zin voor de palingpopulatie wanneer er verder niet op paling gevist wordt. De bijdrage van de gecertificeerde vissers en kwekers aan het palingbestand zou dan immers teniet gedaan worden door niet-gecertificeerde partijen die rustig door mogen vissen.

De SEG heeft een lidmaatschap van de ISEAL alliantie aangevraagd om onafhankelijke accreditatie voor de SEG Standaard en principes te krijgen. De missie van ISEA is om duurzaamheidsstandaarden te verbeteren.

ISEAL is een internationale alliantie van organisaties en instanties die keurmerken beheren, ontwikkelen of beoordelen. Om als keurmerk erkenning te krijgen als duurzaam keurmerk met aangetoonde bijdrage is lidmaatschap van ISEAL essentieel. De SEG hoopt tegen het eind van 2018 ‘associate member’ te worden, met volledig lidmaatschap tegen het einde van 2019.

Het keurmerk is nog niet te vinden op paling producten in Nederland. Naar verwachting zal dit in de nabije toekomst wel zo zijn.

Delen