Keurmerken

Biologische vis

    

De termen ‘Bio’, ‘Eko’ of ‘Organic’ duiden alle op hetzelfde beginsel waarbij producten geteeld worden op een wijze die het natuurlijke groeiproces het best benadert. Biologische aquacultuur moet aan verschillende eisen voldoen, zoals een beperkt aantal vissen per kubieke meter water, voldoende voer, geen verrijking van het water met zuurstof en geen gebruik van medicijnen of groeihormonen. Ook moet de voortplanting op een natuurlijke manier verlopen. Biologische standaarden hanteren de strengste duurzaamheidseisen voor visvoer en stellen eisen aan dierenwelzijn. Biologische vis is te herkennen aan het Nederlandse EKO-keurmerk (zwart-wit logo) of aan het Europees EKO-keurmerk (het groene blaadje). Naast deze publiekrechtelijke EKO certificeringen, zijn er tal van privaatrechtelijke systemen die minstens aan de EU criteria voldoen, maar mogelijk extra criteria hanteren. Hiervan zijn als voorbeeld te noemen het Duitse keurmerk Naturland, het Franse keurmerk Agriculture Biologique en het Engelse keurmerk Soil Association.

 

Delen